Gå til sidens indhold

Økonomi

Her kan du blive klogere på Velliv Foreningens økonomi og se vores årsrapporter og halvårsrapporter.

Foreningen er født med en formue på 8 mia. kr. Formuen blev ved foreningens opstart placeret i aktier og obligationer. Foreningens bestyrelse har ansvaret for placeringen af midlerne med henblik på at skabe et afkast af formuen. Repræsentantskabet har i to omgange besluttet at investere størstedelen af formuen i aktier i dattervirksomheden Velliv.

Afkastet af formuen kan ifølge foreningens vedtægter bl.a. anvendes til almennyttige aktiviteter og bonusordning for medlemmerne. Foreningens bestyrelse og repræsentantskab har fastlagt retningslinjer for, hvordan afkastet bedst anvendes.