Gå til sidens indhold

Økonomi

Her kan du blive klogere på Velliv Foreningens økonomi og se vores årsrapporter og halvårsrapporter. Du kan også se vores andre forskellige rapporter på denne side.

Foreningen er født med en formue på 8 mia. kr. Formuen blev ved foreningens opstart placeret i aktier og obligationer. Foreningens bestyrelse har ansvaret for placeringen af midlerne med henblik på at skabe et afkast af formuen. Repræsentantskabet har i to omgange besluttet at investere størstedelen af formuen i aktier i dattervirksomheden Velliv.

Afkastet af formuen kan ifølge foreningens vedtægter bl.a. anvendes til almennyttige aktiviteter og bonusordning for medlemmerne. Foreningens bestyrelse og repræsentantskab har fastlagt retningslinjer for, hvordan afkastet bedst anvendes.

Årsrapport

Supplerende korrigerende oplysninger til årsrapport 2022

Seneste årsrapport kan ses på dette link

Rapport om samfundsansvar

Se rapport om samfundsansvar her.

Læs Velliv Foreningens politik for samfundsansvar på dette link

Rapport om solvens og finansiel situation

Se rapport om solvens og finansiel situation 2022 (SFCR)

Rapport om kontrol af lønpolitik

Se rapporten fra 2022 om kontrol af lønpolitik på dette link

Læs Velliv Foreningens politik for aflønning på dette link