Aflønning af direktion og bestyrelse

Oversigt over aflønning af direktion og bestyrelse i Velliv Foreningen.

Oversigten herunder viser de individuelle bestyrelsesmedlemmers aflønning for deres arbejde i Velliv Foreningens bestyrelse og repræsentantskab, herunder udvalgsarbejde. For de to bestyrelsesmedlemmer, der også sidder i Vellivs bestyrelse, indgår aflønningen for dette arbejde i det beløb, der er anført for dem.

Du kan læse om alle Velliv Foreningens honorarer her.

2023 (mio. kr.)

2022 (mio. kr.)

Bestyrelsen 

Peter Gæmelke (formand)

0,89  

Peter Ulrik Jensen

0,19

Cathrine Riegels Gudbergsen

0,36

Anne Skytte Leth Hendriksen

0,32

Rasmus Borreskov Fossing

0,16

Felix Hiric Henriksen

0,17

Mona Svan

0,19

Honorarer til nuværende medlemmer af bestyrelsen

2,29

Tidligere medlemmer af bestyrelsen

Kent Petersen,
fratrådt 30. marts 2022
0,16
Kurt Holm Jørgensen,
fratrådt 30. marts 2022
0,05
Honorarer til tidligere medlemmer af bestyrelsen 0,21

Direktionen

Lars Wallberg, Adm. dir. 2,3
Honorar til direktionen 2,3

2021 (mio. kr.)

Bestyrelsen

Peter Gæmelke (formand)

0,82

Peter Ulrik Jensen

0,17

Cathrine Riegels Gudbergsen

0,17

Anne Skytte Leth Hendriksen

0,21

Mona Svan

0,17

Kurt Holm Jørgensen

0,17

Kent Petersen

0,59

Honorarer til nuværende medlemmer af bestyrelsen

1,55

Direktionen

Lars Wallberg, Adm. dir. 2,2
Honorar til direktionen 2,2