Gå til sidens indhold

Spørgsmål om bonus og skat

Du betaler B-skat af din bonus. Det vil sige almindelig indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

 • Skal jeg betale skat af min bonus?

  Ja, der skal betales B-skat af din medlemsbonus. Det vil sige almindelig indkomstskat, men ikke noget arbejdsmarkedsbidrag. Vi indberetter alle de udbetalinger, vi har foretaget ved årets udgang til SKAT.

 • Skal jeg gøre noget aktivt i forhold til SKAT, når jeg får bonus?

  Det behøver du ikke. Vi indberetter til SKAT, og så fremgår beløbet af din årsopgørelse for næste år og indgår i din samlede skatteregning.

  Men hvis du vil sikre dig, at skatten af din bonus bliver spredt ud over året i stedet for at komme som en samlet regning, kan du med fordel selv opdatere din forskudsopgørelse. Du kan læse hvordan i svaret nedenfor. 

 • Hvordan skal jeg registrere min bonus, hvis jeg gerne vil opdatere min forskudsopgørelse?

  Hvis du gerne vil registrere din bonus på din forskudsopgørelse, skal du gøre det i felt 229 "Gruppelivsforsikring via fagforening, legater og bestemte personalegoder". Dette felt omfatter også skattepligtige uddelinger fra foreningen og fonde, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke er skattepligtig i Danmark?

  Så bliver vi nødt til at bede dig om selv at få afklaret din skattemæssige situation i det land, hvor du er skattepligtig.

  Velliv Foreningen har indberettet alle, der har modtaget bonus. Også hvis man er bosat i udlandet eller ikke er skattepligtig i Danmark. SKAT sorterer selv dem fra, der ikke skal betale skat i Danmark.

 • Hvorfor står der på min årsopgørelse, at jeg har været ansat hos Velliv Foreningen?

  Det er SKATs måde at vise hvem, du har fået bonus fra. Fordi bonussen bliver opgjort som B-indkomst, vil den, der udbetaler bonussen blive registreret hos SKAT som arbejdsgiver. Men det har ingen konsekvenser for dig, din løn eller din nuværende arbejdsgiver.

  Du kan se et eksempel på en årsopgørelse med bonus her:

 • Hvor finder jeg min bonus på årsopgørelsen hos SKAT?

  Din medlemsbonus kommer til at stå i rubrik 17 på årsopgørelsen.

  Du kan se et eksempel på en årsopgørelse med bonus her: