Gå til sidens indhold
Lokal trivsel

Fra åbne værksteder til et større fællesskab

Livsværkstederne i Gellerup modtager 49.875 kr. til at etablere tre værkstedstilbud for mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet, har psykiske udfordringer og generelt har et begrænset socialt netværk.

Livsværkstederne i Gellerup modtager en donation fra Velliv Foreningen.jpg

Institutionen har i forvejen en social café, Cafe Vita, og Institutionen har i forvejen en social café, Café Vita, og det er gæsterne i denne, institutionen vil henvende sig til. Livsværkstederne er en del af KFUM's Sociale Arbejde. 

Et meningsfuldt fællesskab

Den sociale café, Cafe Vita, henvender sig til mennesker, der er i risiko for eller kæmper med f.eks. ensomhed, isolation og psykiske lidelser såsom depression. Café Vitas medarbejdere fortæller, at mange af cafégæsterne efterspørger et meningsfuldt fællesskab at indgå i, og at deres udfordringer kun er blevet tydeligere under Covid-19. 

Derfor vil ønsker Livsværkstederne, som er en del af KFUM's Sociale Arbejde, at lave en indsats, der skal danne rammerne for et trygt fællesskab om et fælles tredje, og fungere som et springbræt til at cafégæsterne kan varetage nogle frivilligopgaver.

Det skal ske gennem etableringen af tre værkstedstilbud for personer, der står uden for arbejdsmarkedet, har psykiske udfordringer og generelt har et begrænset socialt netværk.

Værksted baseret på interesser

Projektet skal imødekomme et behov for meningsfulde fællesskaber for målgruppen, baseret på fælles interesser og med mulighed for at bidrage og blive tilknyttet som frivillig. Fokus vil være på de små fællesskaber, i håbet om at det vil skabe dybere relationer mellem deltagerne og sandsynliggøre succes med overgange til større fællesskaber.

Projektet består i etableringen af tre værkstedstilbud. Disse vil fungere som åbne interesse-værksteder, hvor deltagerne er med til forme og afvikle aktiviteterne, og hvor faste cafégæster tilknyttes som frivillige. Det kan f.eks. være et fiskeværksted, et naturværksted, et bageværksted eller lignende, alt efter hvad målgruppen ønsker. 

Således har projektet til formål at give deltagerne rammerne til at indgå i et meningsfuldt fællesskab. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.875 kr. 

Relaterede projekter
Lokal trivsel

Ensom mad - Ens om mad

KFUM’s sociale indsats i Esbjerg har fået støtte til et projekt, hvor ensomme kan samles om at tilberede og nyde mad sammen.

Læs mere
Lokal trivsel

Friluftsaktiviteter til fremme af mental sundhed blandt socialt udsatte

Kafe Kolind vil fremme den mentale sundhed blandt værestedets brugere ved at tilbyde friluftsaktiviteter og naturterapi. Velliv Foreningen støtter projektet med 49.500 kr.

Læs mere