Gå til sidens indhold

Lederne

Trivsel og resultater hænger sammen

Ledere, som trives, er bare bedre ledere og leverer også bedre resultater. Men l

Lederes trivsel ikke er en dagsorden, som føder sig selv. Den skal bæres frem af både den enkelte leder selv, gennem et trygt og tillidsfuldt samarbejde i ledergruppen og med opbakning fra både topledelsen og resten af organisationen.

Projektet ’Styrk lederes trivsel og resultater’ af Jan Heiberg Johansen i samarbejde med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er nu klar med 3 konkrete værktøjer, der blev lanceret ved en konference i mandags.

Der er 1 værktøj til lederen selv, 1 værktøj til ledergruppen og 1 værktøj der tager afsæt i hele organisationen.

Hent værktøjerne her.

Minikursus i mental sundhed for lederne

Med dette online minikursus kan du som leder blive bedre til at spotte stress, spørge ind og støtte medarbejdere med stresssymptomer. Kurset bygger på viden, som er samlet via hjemmesiden www.sammenommentalsundhed.dk, som både trækker på forskning og praksisnær viden. Minikurset tilgodeser forskellige læringsformer vha. forskellige kanaler som video, lytte-øvelser mm.

Kurset er udviklet af Komiteen for sundhedsoplysning med støtte fra Velliv Foreningen

Du finder kurset her. 

Du kan læse mere om projektet her.

SUN

Værktøj der sætter fokus på de forskellige paradokser i dit lederskab og hjælpe dig med at lede mere bæredygtigt. SUN er udviklet af Charlotte Eli i forbindelse med projektet Mental sundhed – et fælles ansvar.

Se mere her.

Ledelsesværktøj der bygger på stærkt arbejdsfællesskab

Ledelsesværktøjet Core Culture udviklet i samarbejde med seks virksomheder med det formål at sætte fokus på et stærkt arbejdsfællesskab.  På baggrund af observationer, dialoger og erfaringer med disse virksomheder er værktøjet herefter videreudviklet til denne nye version. 

Se mere her.

Psykologisk sikkerhed

Et idekatalog, udviklet fra et projekt om psykologisk sikkerhed ledt af Joblife A/S, der samler værktøjer og metoder, der kan inspirere andre virksomheder til at arbejde med at sætte psykologisk sikkerhed på dagsordenen.

Se mere her.

Gruppeforløb – Bæredygtig ledelse

Lederes egen trivsel og stressniveau er afgørende for medarbejdernes mentale sundhed. Courage Pro har udviklet fem videoerne målrettet ledere, der har til formål at skabe mental sundhed og robusthed. De fem videoer er oprindelig udviklet til et gruppeforløb for ledere, men kan også bruges individuelt. Videoerne indeholder viden, metoder og værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress samt tilbagevenden til arbejde efter sygemelding pga. stress. Grundet den oprindelige udvikling til et gruppeforløb indeholder videoerne refleksions- og makkerøvelser.

 

Video 1: Stresstrappen. Modulet introducerer til stresstrappen, der er et redskab til at vurdere eget stressniveau. Stresstrappen kan både bruges forebyggende eller i forbindelse med tilbagevending til arbejde efter sygemelding pga. stress til at hjælpe med at blive opmærksomme på egne stress signaler.

Video 2: Adfærdsstrategier ved stress. Modulet introducerer et redskab til at blive opmærksom på stress symptomer og strategier til håndtering af stress

Video 3: Autoritet og relation til stress. Modulet giver en introduktion til autoritetsbegrebet, der kan skabe en større bevidsthed om, hvordan individet kan bruge sin autoritet til at understøtte en sikker tilbagevenden efter sygemelding.

Video 4: SCARF-modellen og relationen til stress. Modulet giver en introduktion til SCARF-modellen, der er et redskab til at stille skarpt på, hvad der motiverer og demotiverer i arbejdslivet – og give indsigter i, hvad der kan aktivere stressreaktioner.

Video 5: Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv. Modulet har til formål at skabe større bevidst om, hvordan man kan sætte grænser mellem arbejdslivet og privatlivet.

 

Forløbet er udviklet af Courage Pro gennem støtte fra Velliv Foreningen. De fem moduler i videoerne herover udgør fem ud af ni moduler i et gruppeforløb.

Årshjul for soloselvstændige

Inspiration til soloselvstændige til at tage professionelt ansvar for egen HR-ledelse og for et mentalt sundt arbejdsmiljø i virksomheden. Materialet er udviklet i samarbejde med Danske Soloselvstændige.

Hold mus med dig selv

Fokus på egen kompetenceudvikling

Fysisk og mentalt arbejdsmiljø

Tag ansvar - for egen frihed, fritid og for god selvledelse

Podcastsserie God selvledelse for soloselvstændige i 4 afsnit