Weekendtur for kvinder med og uden børn

Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg modtager en bevilling på 58.500 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at styrke netværket for ikke-danske kvinder med et begrænset socialt netværk.

Frivilligcenter Og Selvhjælp Svendborg

Ansøger

Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg

Bevilling

DKK 58.500

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Weekendture der styrker fællesskab og kompetencer

Projektets målgruppe består af kvinder med et begrænset netværk, primært ikke-danske kvinder. Nogle har boet i Danmark i mange år, mens andre enten er blevet familiesammenført eller har søgt tilflugt her for nylig.

Fælles for disse kvinder er, at de har behov for at styrke deres selvværd, netværk og selvtillid. Ofte har de en skrøbelig økonomisk situation og søger gode oplevelser. En mindre gruppe danske kvinder deltager også, da de deler lignende udfordringer, og deres liv er præget af ensomhed.

For at støtte kvinderne vil man gennem projektet planlægge to ture – en for kvinder med børn, og en for kvinder uden børn. Begge ture er planlagt som weekendture med overnatning enten i et lejet sommerhus eller i hytter.

Sprogtræning og selvstændighed

Kvinderne, der allerede er tilknyttet et integrationsprojekt i frivilligcenteret, vil deltage i weekendturene med fokus på sprogtræning og at opnå viden om at rejse uden deres mænd. For kvinder uden børn vil der være yogaundervisning, mens kvinder med børn vil få undervisning i førstehjælp.

En særlig dimension af projektet er, at kvinderne selv skal afvikle forskellige aspekter af turen, herunder madlavning, sociale aktiviteter og rengøring. Dette vil ikke kun styrke deres sprogkompetencer, men også fremme selvstændighed og lederskab.

Kvinderne har selv været med til at bidrage til projektet ved at have været med til at udvikle og sælge en kogebog, der har genereret 30.000 kr. Frivillige vil spille en central rolle i afviklingen af weekendturene, herunder børnepasning, for at sikre, at kvinderne kan deltage fuldt ud i alle aktiviteter. Projektet forventes at gavne ikke mindre end 50 kvinder og 50 børn, der vil deltage i weekendturene, der strækker sig fra december 2023 til juni 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps