Kvinder på vej

Livsværkstederne i Gellerup modtager 49.825 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal hjælpe kvinder i Gellerup til at finde tryghed i forandringer, gennem fælles oplevelser.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Livsværkstederne i Gellerup

Bevilling

DKK 49.825

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Forandringer skaber utryghed og ensomhed

Gellerup gennemgår i disse år store forandringer, med nedrivninger af huse og opbygninger af nye. Mange beboere er derfor usikre på, hvad der skal ske med dem og deres bolig. Dette påvirker trivslen negativt, hos mennesker der i forvejen er udsatte.

Ansøger og leder for Livsværkstederne i Gellerup, Mette Fenger, skriver: "For mange kvinder i området har deres lejlighed og området netop været det, de kendte og den megen forandring kan være svær at tackle... Der er behov for sociale fællesskaber, hvor man kan tale med andre om, hvad det betyder for ens liv, når lokalområdet og ens faste holdepunkter forandres, men også i det hel taget at få talt om årsager, muligheder mv. i forbindelse med omdannelsen af området.".

Nu modtager Livsværkstederne i Gellerup en bevilling på 49.825 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal skabe tryghed og danne fællesskaber for kvinderne. 

Fællesplanlægning og fællesskabsaktiviteter

Indsatsen består af forskellige aktiviteter for kvinderne, hvor de deltager i idéudviklinger og planlægninger af samme. Efter et besøg af Dronning Magrethe i Gellerup, har kvinderne ydret ønske om at se hvor dronningen bor. Første aktivitet består derfor af en udflugt til Amalienborg Slot. Der afholdes løbende planlægnings- og inspirationsmøder, hvor bl.a. spørgsmålet om, hvorfor Dronningen besøgte Gellerup, skal lægge op til snakke om lokalområdets forandring. Dette vil blive suppleret med oplæg om dét at tackle forandringer. 

Mette Fenger skriver: "Det forventes at kvinder fra målgruppen, som følge af deltagelse i indsatsen, oplever at den viden og de redskaber de får til at tackle forandringer, suppleret med anden information og inspiration, mindsker følelsen af at være uden handlemuligheder og gør dem i stand til at agere konstruktivt i forhold til lokalsamfundets forandringer og de muligheder, der kan ligge i det for dem og deres familier.".

Projektet afvikles fra januar til juni 2023, og det forventes at komme ca. 35 deltagere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps