Mødre/fædregruppe for sårbare og udsatte familier

Kirkens Korshær Herning-Holstebro modtager 26.500 kr. af Velliv Foreningen til at etablere en mødre-/fædregruppe, som skal støtte sårbare og udsatte forældre med børn i alderen 0-2 år samt gravide.

mødrefædregruppekirkenskorshær.jpg

Ansøger

Kirkens Korshær Herning-Holstebro

Bevilling

DKK 26.500

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen har fokus på netværksdannelse, hjælp til dagligdagsudfordringer samt aktiviteter og undervisning vedrørende forældrerollen. 

Socialt udsatte gravide og forældre

Socialt udsatte er ofte i øget risiko for at udvikle eksempelvis angst og depression, samtidig med at det er livsændrende at blive forældre for første gang. Denne indsats skal derfor være med til at forebygge risikoen for mental mistrivsel. Derfor henvender Kirkens Korshær Herning-Holstebro sig til udsatte gravide eller forældre, der har børn i alderen 0-2 år. Mødre-/fædregruppen vil mødes to gange om måneden, hvor to socialpædagoger, og to frivillige med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund være til stede. Formålet er at støtte udsatte forældre, så de får viden og hjælp til at klare dagligdagens udfordringer og brudt med isolation. 

Langsigtet og vigtig indsats

Målgruppen er udsatte forældre med børn i alderen 0-2 år samt gravide i Holstebro Kommune, der har svært ved at gøre brug af de etablerede kommunale og regionale tilbud. Forældrene vil typisk være på barsel eller i en proces om at vende tilbage til arbejdsmarkedet som nybagte forældre. Mange er desuden alene-forældre, hvilket medfører yderligere udfordringer. 12 forældre får glæde af forløbet, og indsatsen har et langsigtet perspektiv – også set i lyset af vigtigheden af et barns trivsel i dets første år for den fremtidige udvikling. Målet er desuden at nedbryde nogle barrierer omkring ensomhed, udfordringer i forældrerollen og manglende netværk/støtte. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 26.500 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps