Udbredelse af indsatspakker i beredskabet

DareGender og Frederiksborg Brand & Redning modtager 194.725 kr. til at udbrede viden og værktøjer, som blev udviklet efter projektet 'Gennem ild og røg - mental trivsel i beredskabet', som Velliv Foreningen støttede i 2019.

DareGender og Frederiksborg Brand & Redning modtager støtte fra Velliv Foreningen til indsats i beredskabet.JPG

Ansøger

DareGender

Bevilling

DKK 194.725

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2020

(Foto: Bjørn Nielsen)
DareGender og Frederiksborg Brand & Redning har tidligere modtaget en bevilling fra Velliv Foreningen til projektet Gennem ild og røg - mental trivsel i beredskabet,. Her var målet at sætte mental sundhed på dagsordenen ude på brandstationerne i Frederiksborg Brand & Rednings dækningsområde. DareGender og Frederiksborg Brand & Redning modtager nu, i samarbejde med Danske Beredskaber, midler til udbredelse af den viden og de værktøjer, der er udviklet i det tidligere projekt.

Mental trivsel i beredskabet

Et job i beredskabet betyder, at man ofte udsættes for uforudsigelige hændelser, der kan påvirke den enkeltes mentale trivsel, hvorfor erhvervet betegnes som et mentalt højrisikojob.

I 2019 fik DareGender og Frederiksborg Brand & Redning derfor en bevilling til projektet Gennem ild og røg - mental trivsel i beredskabet. Organisationerne ville sætte fokus på den mentale sundhed for ude på brandstationerne, og nu vil de udbrede viden fra det tidligere projekt og forebygge mental mistrivsel hos brandfolk i hele Danmark.  

Det skal ske gennem udbredelsen af konkrete indsatspakker, der allerede er afprøvet af, og udviklet til, brandfolk og ledere i de landsdækkende beredskaber.  Det vil være med til at styrke viden om mental trivsel for ansatte i et mentalt højrisikojob, og give lederne konkrete værktøjer, der kan forebygge mental mistrivsel for deres ansatte.

Klædt på til at sætte mental sundhed på dagsordenen

I dette projekt er målgruppen ledelse- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle landets brandstationer, og målet er igen at forebygge mental mistrivsel hos brandfolk i hele Danmark.

I samarbejde med Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af de kommunale redningsberedskaber, og repræsenterer 28 beredskaber, vil 150 beredskabsfolk i ledelses-eller arbejdsmiljørepræsentantsstillinger deltage i et dagskursus.

På kurset vil deltagerne blive ’klædt på’ til at kunne sætte mental sundhed på dagsordenen på den lokale brandstation vha. de redskaber og materialer, de får med fra temadagen kombineret med en digital pakke med værktøjer udviklet i  regi af det tidligere projekt.

Således har indsatsen til formål at forebygge dårlig trivsel i beredskabet. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 194.725 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Daregender, Frederiksborg Brand og Redning og Danske Beredskaber afholdt d. 9. juni konferencen ”Mental trivsel i Beredskabet” med deltagelse af 163 personer fra hele landets beredskab. Deltagerne var ledere, beredskabsdirektører, brandfolk, arbejdsmiljørepræsentanter og administrativt personale. Formålet med konferencen var at inspirere andre indenfor branchen til at sætte fokus på mental sundhed. Resultater og indsatspakker blev præsenteret og suppleret af relevante oplæg og workshops. Forud for konferencen svarede deltagerne på ønsker til indhold af dagen. Den viste, at lidt mere end 50 % ønskede mere viden og konkrete redskaber til at arbejde med trivsel. Survey efter afholdelsen viser, at 67 % i høj grad har fået ny viden og inspiration med hjem til i praksis at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads. Du kan læse om indsatspakkerne her.