Gennem ild og røg - mental trivsel i beredskabet

Stormflod, personpåkørsel, ildebrand og trafikuheld er blot nogle af de hændelser som brandfolk kan være ude for, når de er ude på indsatser. Mens der i mange år har der været stort fokus på det fysiske arbejdsmiljø indenfor beredskabet, så er beredskabet nået langt, men endnu ikke i mål, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Dette har Frederiksborg Brand & Redning sat sig for at ændre på ved at fokusere på, hvordan de kan øge den mentale trivsel hos deres brandfolk. For uanset hvor psykisk robuste brandfolk er, så er det fortsat et job, hvor helt "normale" mennesker udsættes for "unormale" hændelser.

Frederiksborg Brand og Redning.JPG

Ansøger

DareGender

Bevilling

DKK 734.823

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

I partnerskab med foreningen DareGender og med støtte fra Velliv Foreningen skal et nyt projekt sætte fokus på brandfolks mentale trivsel. Fire brandstationer i Frederiksborg Brand & Redning kommer til at danne grobund for en omfattende kortlægning af den mentale trivsel. Undersøgelsen skal udmunde i tre indsatspakker, der giver konkrete redskaber til, hvorledes det generelle psykiske arbejdsmiljø kan øges og særligt, hvorledes der i endnu højere grad kan ydes kollegastøtte på både medarbejder- og lederniveau.

”Jeg er stolt af, at Frederiksborg Brand & Redning agerer foregangsberedskab, når det handler om vores brandfolks psykiske helbred. Deltidsbrandfolk er i en særlig sårbar position, da de aldrig ved, hvornår alarmen går, og de ikke har deres hverdag på en brandstation sammen med andre brandfolk. Vi gør meget ud af at vores brandfolk ’debriefer’ efter hver indsats, men derefter så skal en deltidsbrandmand altså hjem eller tilbage på arbejde, og agere som vanligt, selvom de måske har været ude i en indsats med svært tilskadekommene. Derfor vil vi gerne blive endnu bedre til at sikre, at vores brandfolk får den støtte, som de har brug for”, udtaler Sean Bisgaard, chef for operativt område i Frederiksborg Brand & Redning.

Projektet handler således ikke kun om mental trivsel på brandstationen, men også om, hvordan brandfolkenes familier og arbejdspladser kan være med til at styrke brandfolkenes mentale trivsel.

”Vores arbejdsliv er en stor del af vores identitet, og vi bruger mange timer hver dag på vores arbejde både fysisk og mentalt. Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, at man kan udføre sit arbejde sikkert og godt. Som brandmand skal man performe 100% ude på skadestederne, og man er afhængig af hinandens ydeevne. Derfor et det ekstra vigtigt, at der også lægges vægt på den mentale trivsel, for jo bedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er, desto mere effektivt og stærkere kan indsatserne løses”, udtaler Henriette Højberg, leder af DareGender.

DareGender er ekspert i work-life balance og skal lede projektet i samarbejde med Frederiksborg Brand & Redning.

Projektet støttes af Velliv Foreningen, der har bevilget 735.000 kr. til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i beredskabet.

Videoen herunder viser, hvordan projektet blev sat i gang ved et kick-off event på brandstationen i Frederikssund. 

Problem

Brandfolk bliver ofte udsat for voldsomme hændelser i forbindelse med deres arbejde, som kan have konsekvenser for den enkelte i forbindelse med mental trivsel. Særligt deltidsbrandfolk er meget sårbare, da de aldrig ved, hvornår alarmen går, og de ikke har deres hverdag på en brandstation sammen med andre brandfolk. Frederiksborg Brand og Redning sætter med dette projekt fokus på mental trivsel blandt brandfolk i samarbejde med NGO’en DareGender. Projektet vil kortlægge brandfolkenes mentale trivselsudfordringer i hverdagen, give brandfolkene viden om hvordan man fremmer mental sundhed, samt udvikle konkrete redskaber, som ledere og brandfolk kan bruge i hverdagen.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er deltidsbrandmændene i Frederiksborg Brand og Redning, hvilket udgør 225 personer, men samtlige 361 tilknyttede personer deltager i projektet. 93% af målgruppen er mænd, som oftest er beskæftiget i håndværkererhverv ved siden af deltidsarbejdet som brandmand. Fire brandstationer i Frederiksborg Brand & Redning kommer til at danne grobund for en omfattende kortlægning af den mentale trivsel. Undersøgelsen skal udmunde i tre indsatspakker, som består af intern kollegauddannelse, en værktøjskasse til ledere og infomateriale til brandfolkene.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultat

Projektet er afsluttet og der er på baggrund af projektet udviklet 3 indsatspakker:

  1. Defusion & Intern kollegastøtte
  2. Ledelsesredskaber
  3. Familie & Arbejdsliv

Du kan læse mere om indsatspakkerne og downloade materiale her.