Trivsel og sundhed i NGO hvor store følelsesmæssige krav stilles på medarbejderne

AskovFonden modtager en bevilling på 248.679 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der har fokus på trivsel og nedbringelse af sygefravær på tværs af organisationen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

AskovFonden

Bevilling

DKK 145.867

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Målrettet indsats med fokus på dialog og psykologisk tryghed

AskovFonden står over for komplekse udfordringer fra deres brugere, hvilket stiller høje følelsesmæssige krav til medarbejderne. Derfor er der behov for en forebyggende indsats for at sikre medarbejdernes trivsel og mentale sundhed.

Indsatsen består af en række nøje planlagte aktiviteter, der strækker sig over et helt år. Den inkluderer en indledende trivselsundersøgelse baseret på WHO-5-målinger for at identificere eventuelle trivselsmæssige udfordringer. Der vil også være tre kick-off events rettet mod ledergruppen, mellemledergruppen og arbejdsmiljøorganisationen for at sætte fokus på trivselsprocesser og forbedre dialogen internt. Desuden vil der være seks workshops med en ekstern konsulent for disse grupper, hvor der undervises i psykologisk tryghed og håndtering af medarbejdere i vanskelige situationer.

Engagement på alle niveauer

For at sikre, at alle medarbejdere bliver inddraget i indsatsen, vil der blive afholdt ti interne medarbejderworkshops over to udviklingsdage i alle afdelinger. Dette vil give mulighed for vidensdeling og implementering af nye redskaber til at styrke trivslen på arbejdspladsen.

Derudover vil der være opfølgende trivselsundersøgelser, feedback processer og evalueringer. Endelig vil der blive arrangeret morgenmadsmøder, hvor eksterne samarbejdspartnere inviteres til at deltage, lytte og stille spørgsmål til projektets fremgang.

Den tilknyttede konsulent fra Human House vil spille en central rolle i at facilitere og koordinere alle aktiviteterne. Med en bred involvering af både ledere og medarbejdere, sigter AskovFonden mod at skabe et sundere og mere støttende arbejdsmiljø for alle ansatte.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps