Selvledelse og agilitet i grøn NGO

Clean, en NGO, modtager en bevilling på 220.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der fokuserer på at klæde ledere og mellemledere på til at håndtere organisatoriske forandringer og styrke trivslen på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

CLEAN

Bevilling

DKK 220.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

En sund og positiv arbejdskultur 

Mange af CLEANs medarbejdere oplever stress og usikkerhed efter en reorganisering, hvor to afdelinger er blevet fusioneret. Den nye organisering omfatter faglige teams med koordinatorer og deltagere på tværs af organisationen. Mens nogle medarbejdere trives med den agile organisationsstruktur, oplever andre usikkerhed og mistrivsel som følge af forandringen.

Med bevågenhed fra bestyrelsens side er fokus rettet mod at klæde både ledere og mellemledere på til at håndtere udfordringerne som følge af organisationsændringerne og skabe en sund og positiv arbejdskultur.

Til at nå i mål med dette, er der planlagt en bred vifte af aktiviteter, som forventes at komme alle medarbejderne i organisationen til gode i form af fire ledere og 36 medarbejdere.

Lederseminar og medarbejderarrangement 

Aktiviteterne inkluderer blandt andet et lederseminar om motivation og stress, en-dagsseminarer for mellemledere med fokus på roller og ansvar, en-til-en samtaler mellem konsulenter og deltagere i ledergruppen for at udvikle en tydelig ledelseskultur, samt et medarbejderarrangement. 

Ved at afholde et medarbejderarrangement sætter virksomheden fokus på at skabe en stærk holdånd. Dette initiativ er således designet til at styrke samarbejdet og fællesskabet blandt medarbejderne, hvilket er afgørende for trivsel og produktivitet.

Projektet strækker sig fra oktober 2023 til ultimo januar 2024. Alle aktiviteterne har det fælles mål at styrke organisationens trivsel og sikre, at både ledere og medarbejdere er rustet til at håndtere de udfordringer, der følger med organisationsændringer.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps