God modtagekultur og trivsel i bygge- og anlægsbranchen

Det er vigtigt, at unge og nyansatte i byggebranchen bliver taget godt imod, når de begynder på arbejdet. En god modtagelse giver gode relationer til kolleger og forhindrer mistrivsel og arbejdsulykker. Med ny vejledning til lederne i byggeriet vil branchefællesskabet BFA Bygge & Anlæg sammen med Velliv Foreningen gøre det nemt for virksomhederne at skabe en god modtagekultur.

BFABygge&Anlæg.png

Ansøger

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Bevilling

DKK 296.650

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Forskning viser, at når ansatte i bygge- og anlægsbranchen er en del af et fællesskab, reducerer det antallet af arbejdsulykker. Derfor er det vigtigt for nyansatte - herunder unge og udenlandsk arbejdskraft - at blive taget godt imod på deres første arbejdsdage. Kommer de nye skævt fra start, er der risiko for, at de hurtigt forlader arbejdspladsen igen og måske helt bygge- og anlægsbranchen.

”God modtagekultur med fokus på mental sundhed er vigtig i bygge- og anlægsbranchen, der ofte er præget af travlhed. Forskning viser, at de unge og nyansatte kopierer den eksisterende kultur på en arbejdsplads, fordi de gerne vil gøre et godt indtryk. De nyansatte er ofte nederst i hierarkiet og har en særligt høj risiko for at komme til skade i de første måneder af deres ansættelse. Hvis vi bliver bedre til at tage godt imod de nye og få dem ind i et fællesskab, forventer vi, at det vil styrke den mentale sundhed og reducere risikoen for fysiske arbejdsulykker,” fortæller Charlotte Martin, der er sekretariatsleder for branchefællesskabet BFA Bygge & Anlæg.

Branchefællesskabet vil derfor udvikle en ny vejledning med fokus på god modtagekultur i bygge- og anlægsbranchens virksomheder. Der skal være enkel og fast praksis for, hvordan nyansatte bliver en del af fællesskabet og introduceres til virksomhedens opgaver og sikkerhedskultur.

Tager afsæt i erfaringer og det der virker

BFA Bygge & Anlæg udvikler og reviderer den nye vejledning om god modtagekultur på arbejdspladsen med inddragelse af virksomheder, arbejdsmiljøeksperter, forskere, kommuner, private jobformidlere og erhvervsskoler. Det handler om at sikre et afsæt for den nye vejledning, som bygger på en solid erfaring om, hvad der virker.

Udviklingen af den nye vejledning sker i samarbejde med Velliv Foreningen, som støtter projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter med 300.000 kr. Resten af projektet betales af 3F og Dansk Byggeri.

Branchefællesskabet repræsenterer både arbejdsgivere og lønmodtagere. Sammen har parterne besluttet, at det er vigtigt at indtænke mentale udfordringer ved nyansættelser sammen med de mere formelle krav og regler i det vejledningsmateriale, som udarbejdes til branchen.

”Formidlingen til arbejdspladserne om nye ansættelser skal gentænkes og målrettes ønsket om at sikre trivsel og at fastholde medarbejdere. I dag fortæller vi mest om de tekniske krav til oplæring og instruktion, og det skal vi have ændret, så vi i højere grad også oplyser om, hvordan man sikrer mental sundhed, trivsel, integration af nyansatte og relationsopbygning på en arbejdsplads. Vi vil også blive mere målrettede i vores formidling til arbejdspladserne. Vi har sat et mål om en tidobling af efterspørgslen af den nye vejledning i forhold til vores nuværende materiale om nyansættelser, som ligger på vores hjemmesider” siger Charlotte Martin.

Problem

Dårlig trivsel på arbejdspladsen kan være ødelæggende for den enkelte og føre til mentale sundhedsproblemer. Det er derfor vigtigt med en god modtagelse af nyansatte i byggebranchen, herunder unge og udenlandsk arbejdskraft, da det kan forhindre mistrivsel, arbejdsulykker og mentale udfordringer. Dette projekt vil udvikle en ny vejledning til lederne i bygge- og anlægsbranchen, som skal gøre det nemt for virksomhederne at skabe en god modtagekultur.

Målgruppe

Projektets målgruppe er ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i SMV’er inden for bygge- og anlægsbranchen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultat

Projektet har resulteret i en webside www.bygpaagodmodtagelse.dk, hvor virksomheder kan finde gode råd, opmærksomhedspunkter og ideer om god modtagelse af nyansatte, herunder unge og udenlandske medarbejdere. Der er konkrete værktøjer i form af tjekliste til modtagelse, oversigt over lovkrav til oplæring og instruktion samt materialer der kan skabe opmærksomhed internt i virksomheden. Indhold på websiden bygger på erfaringer fra bl.a. nyansatte, virksomheder, fagskoler og organisationer.