Trivsel, forandringer og kulturændringer ved Stadsing A/S

Stadsing A/S modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til et nyt trivselsprojekt, der skal omfavne hele virksomheden.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Stadsing A/S

Bevilling

DKK 250.000

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Bygger videre på positiv trivselsudvikling

Stadsing A/S har gode erfaringer med indsatser for at fremme trivsel. Initiativet til det nye trivselsprojekt kommer som en naturlig forlængelse af tidligere positive erfaringer fra et trivselsforløb, der blev støttet af Velliv Foreningen.

Stadsing A/S har allerede mærket positive forandringer i krogene, især på lageret, hvor en skræddersyet trivselspolitik har taget form baseret på medarbejdernes behov. Erfaringer fra DISC-analyser har skabt en forståelse mellem medarbejderne og løst udfordringer mellem afdelingerne. Virksomheden ønsker nu at overføre disse værdifulde erfaringer til hele organisationen ved hjælp af den nye bevilling.

En bedre arbejdsplads

Projektet inkluderer nøgleaktiviteter som et lederseminar om samarbejde og trivsel samt et internt kursus for alle medarbejdere, hvor DICS-profiler udarbejdes. Derudover skal der også implementeres trivselsværktøjer i ledelsessystemerne. 

Fokus ligger på at forbedre omgangstonen, minimere konflikter og skabe en fælles værktøjskasse for trivsel, med særlig opmærksomhed på lederrollens påvirkning af trivslen i organisationen.

Virksomheden ser frem til at skrive et nyt kapitel i deres trivselsrejse og bringe organisationen sammen i en fælles forståelse for samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

Projektet strækker sig fra marts 2024 til september 2024 og vil komme virksomhedens 87 medarbejdere og 10 ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps