Styrket samarbejde og mental trivsel

Inno ApS modtager en bevilling fra Velliv Foreningen på 200.000 kr. til en indsats, der skal adressere udfordringer med en hård tone og et markant sygefravær blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Inno ApS

Bevilling

DKK 200.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Et sundere arbejdsmiljø

Ledelsen hos Inno ApS erkender behovet for at styrke det psykologiske arbejdsmiljø og prioritere trivsel i virksomheden. Derfor har virksomheden fået en bevilling, der skal gå til at styrke kultur, samarbejde og kommunikation med udgangspunkt i omfattende trivselsmålinger.

Trivselsmålingerne indsamler værdifuld indsigt i de faktorer, der påvirker medarbejdernes trivsel, og skaber samtidigt et rum for åbne dialoger om udfordringer og behov.

For at styrke den mentale trivsel hos medarbejderne indeholder projektet også én-til-én coaching. Disse personlige coaching-sessioner vil adressere både kognitive aspekter og adfærdsmæssige mønstre. Ved at fokusere på den individuelle trivsel håber Inno ApS på at skabe en grundlæggende forbedring af det psykologiske arbejdsmiljø og dermed reducere det høje sygefravær.

Sammenhæng i virksomheden

Inno ApS planlægger også at implementere workshops med fokus på assertiv kommunikation og dialog, både på ledelsesniveau og blandt medarbejderne. Målet med disse workshops er at fremme åben og konstruktiv kommunikation på tværs af organisationen.

Samtidig vil der blive afholdt workshops for medarbejderne for at sikre, at alle er velinformerede om virksomhedens mål og retning. Trivselsmålinger og individuelle samtaler vil fortsat være en integreret del af indsatsen, og der vil blive arbejdet hen imod udviklingen af en trivselspolitik

Den planlagte indsats, der strækker sig fra oktober 2023 til september 2024, vil involvere tre ledere og 22 medarbejdere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps