Supervision i ledernetværk

Greve Frivilligcenter modtager en bevilling på 47.610 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats rettet mod at forebygge stress og mistrivsel blandt deres NGO-ledernetværk.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

Greve Frivilligcenter

Bevilling

DKK 47.610

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Forebyggelse af stress og mistrivsel 

Dette netværk består af frivilligcenterledere fra hele Midt-, Syd- og Vestsjælland, herunder byer som Slagelse, Roskilde, Næstved, Stevns, Lolland, Guldborgssund, Greve, Sorø og Albertslund. Lederne står (ofte alene) over for en bred vifte af opgaver og en stor arbejdsbyrde. Kompleksiteten i deres arbejde er en vigtig drivkraft, men den kan også være udfordrende for deres trivsel.

Mange af lederne har derfor oplevet stress, hvilket har haft betydelige konsekvenser for deres frivilligcentre, der på grund af deres størrelse er særligt sårbare. 

De diskuterer ofte de samme temaer, men føler behov for supervision - ikke kun til at identificere udfordringerne, men også til at blive bedre rustet til at håndtere dem og være i dem.

Gruppesupervision og individuelle samtaler 

Indsatsen består derfor af gruppesupervision én gang i kvartalet for lederne i frivilligcenteret. Forud for disse sessions vil der være individuelle samtaler med en supervisor, og der vil løbende blive afholdt ledernetværksmøder.

Dette giver lederne mulighed for at identificere udfordringer og håndtere dem på en måde, der ikke går på kompromis med deres egen trivsel.

Indsatsen vil være rettet mod ni frivilligcenterledere fra Midt-, Syd- og Vestsjællands frivilligcentre og vil finde sted i løbet af hele 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps