Bedre trivsel og samarbejde i en travl hverdag

Espergærde Fysioterapi modtager en bevilling på 95.200 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal sætte fokus på samarbejdet og styrke den interne kommunikation på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Espergærde Fysioterapi

Bevilling

DKK 92.500

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Et forbedret arbejdsmiljø

Medarbejderne, der dagligt jonglerer med travle skemaer, skiftende arbejdstider og omfattende omsorgsopgaver, står overfor udfordringer med misforståelser og potentielle konflikter.

Bevillingen skal derfor gå til et projekt, der sigter mod at give medarbejderne indsigt i deres reaktionsmønstre, så de kan omsætte irritation til konstruktivt samarbejde og derved bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Projektet omfatter et kick-off for alle medarbejdere, hvor der vil arbejdes med forventningsafstemning. Desuden vil alle medarbejdere modtage adfærdsprofiler fra Estimate, der vil fungere som et værktøj til at forstå hinandens arbejdsmønstre.

Aktive skridt mod bedre kommunikation

Projektet også indeholde teambuildingaktiviteter, hvor medarbejderne vil fokusere på egne og andres adfærdsprofiler samt klar kommunikation og vidensdeling. For yderligere at styrke samarbejdet og kommunikationen, er der også planlagt en afsluttende aktiv dag uden for kontoret - måske med madlavning eller klatring - hvor de lærte principper kan bringes i spil.

Espergærde Fysioterapi vil gerne sikre, at det lærte bliver en integreret del af arbejdspladsen. Derfor vil der i slutningen af hver måned på deres torsdagsmøder være afsat tid til at genbesøge de gode erfaringer og resultater, som de vil drage fra projektet.

Projektet vil strække sig fra oktober 2023 til januar 2024, og hele arbejdspladsen, herunder 2 ledere og 13 medarbejdere, vil få glæde af initiativet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps