Styrkelse af psykologisk sikkerhed på private bo- og opholdssteder

Konsulentvirksomheden Stress-Profilen modtager 49.900 kr. til at fremme den mentale sundhed hos medarbejdere på private bo- og opholdssteder, som oplever et pres i forbindelse med deres arbejdsliv, grundet øget krav til kompetenceudvikling og teamsamarbejde.

JAJ Reseller DK IVS modtager donation fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Stress-Profilen

Bevilling

DKK 49.900

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Stress-Profilen vil komme denne problemstilling til livs ved at målrette deres indsats mod ledere på bo- og opholdsstederne. De vil derfor producere fire podcastepisoder, som omhandler mekanismer, der spiller ind på psykologisk sikkerhed, og hvordan ledere kan arbejde målrettet med at påvirke disse. 

Stigende pres hos bo- og opholdssteder

Mange medarbejdere på bo- og opholdssteder og især ældre medarbejdere oplever et stigende pres som følge af øget krav til kompetenceudvikling og til teamsamarbejdet. Disse dynamikker påvirker medarbejdernes trivsel og den gensidige tillid i det kollegiale fællesskab, men også den faglige udvikling og kvaliteten i løsning af kerneopgaven.

Derfor vil konsulentvirksomheden Stress-Profilen lave en indsats, der skal komme denne problemstilling til livs. Projektets formål er at bidrage til at modvirke nogle af de mentale udfordringer især ældre medarbejdere oplever i forbindelse med øgede krav i arbejdet og teamsamarbejdet ved tilføre private bo- og opholdssteder viden om psykologisk sikkerhed.

Indsatsen vil fokusere på de mekanismer, der er med til at skabe manglende psykologisk sikkerhed, og hvordan det påvirker teamet og den enkelte medarbejder. Derudover vil konsulentfirmaet give forskellige konkrete ledelsesværktøjer til ledere på bo-og opholdssteder, der kan hjælpe bostedet. 

Tryghed i jobbet

Stress-Profilen vil producere 4 podcasts á 30 minutter om mekanismer, der spiller ind på psykologisk sikkerhed, og hvordan ledere kan arbejde målrettet med at påvirke disse. Det vil blive illustreret, hvorledes ledere kan lede teams og den enkelte medarbejder i forhold til konkrete problematikker, der opstår i forhold til opgaveløsningen, på det relationelle plan og i forhold til oplevelsen af tryghed i jobbet.

Virksomheden vil desuden producere konkrete leder- og kommunikationsværktøjer, der frit kan downloades og kontakte bo-og opholdssteder i Region Sjælland telefonisk for at høre, om de ønsker at modtage e-mails med links til de fire podcasts, der vil blive sendt ud i løbet af foråret 2021. Som opfølgning på udsendelsen af disse podcasts vil Stress-Profilen tilbyde de første 10 interesserede bosteder et to timers opfølgende ledersparringsmøde, hvor de kan gå i dybden med stedets konkrete udfordringer og hjælpe dem med at udarbejde en handlingsplan. 

Således har indsatsen til formål at styrke den psykologiske sikkerhed på private bo- og opholdssteder. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.900 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps