Styrket arbejdsfællesskab på arbejdsplads med mange deltidsansatte

Den socialøkonomiske virksomhed FRAK har en vision om, at gøre unge gode til at arbejde ved hjælp af fritidsjobs. FRAK modtager 150.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som er målrettet sekretariatets ansatte. Midlerne skal bruges til, at forbedre arbejdsfællesskabet i en arbejdsgruppe, som består af et overtal af deltidsansatte.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

FRAK

Bevilling

DKK 150.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

35 ansatte hvoraf syv er fastansatte

I sekretariatet hos FRAK, er kun syv ud af 35, fastansatte. Blandt dem oplever virksomheden desuden stor udskiftning i personale. Det har gjort det svært at finde den helt rette rytme i arbejdet. FRAK er desuden en virksomhed i dramatisk udvikling, og det er også med til, at lægge ekstra meget pres på organisationens ansatte.

Alle disse elementer har været med til, at svække virksomhedens arbejdsfællesskab. 

Et stærkere arbejdsfællesskab

Udviklingsleder hos FRAK, Lucas Nielsen, beskriver projektet som: "Et forløb hen over otte måneder med fokus på, hvordan vi ruster os mentalt til den nye virkelighed i FRAK og styrker vores arbejdsfællesskab.". 

FRAK vil nå målet ved at afvikle:
1. To udviklingsdage med fokus på trivsel og samarbejde for sekretariatet.
2. Tre undervisningsgange med fokus på fællesskabende færdigheder (alle 35 medarbejdere).
3. Tre workshops med fokus på trivsel og samarbejde (alle 35 medarbejdere).
4. En handleplan.
5. Evaluering og opsamling af forløbet.

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Forløbet har ifølge projektejeren resulteret i, at medarbejderne har det bedre, folk er gladere og har større tillid til ledelsen. Medarbejderne har været meget engagerede i trivselsarbejdet, og der er kommet en større opmærksom på trivsel, ligesom der kommunikeres mere ærligt om trivsel. Derudover har forløbet resulteret i en række organisatoriske forandringer herunder en ny ledelsesstruktur med større klarhed om ansvar og roller, nedsættelse af en trivselsgruppe samt en ny politik for hjemmearbejde, der skal understøtte et godt arbejdsfællesskab blandt de ansatte.