Stuen- en fællesskabscafe

De Frivilliges Hus i Viborg modtager en bevilling på 58.750 kr. fra Velliv Foreningen til et initiativ rettet mod at mindske ensomhed blandt byens borgere.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

De Frivilliges Hus- Stationen

Bevilling

DKK 58.750

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Relationer og fællesskab

Efter coronanedlukningen blev tilbuddet STUEN startet op som en indsats for at hjælpe dem, der havde svært ved at finde tilbage til fællesskabet og foreningslivet. STUEN har udviklet sig, og efterspørgslen er vokset, og tilbuddet rummer nu mange forskellige aktiviteter og tiltrækker en bred vifte af borgere.

Målgruppen er kendetegnet ved at have lavt selvværd og en lav tro på egne evner, hvilket kan gøre det svært at identificere ens egne ressourcer og dermed forhindre en i at deltage ligeværdigt i relationer og fællesskaber.

Man ønsker derfor gennem dette projekt, at skabe et inkluderende miljø, hvor alle føler sig velkomne og værdsatte.

Et fælles tredje 

Projektet har til formål at etablere et rum, hvor folk kan samles i et inkluderende fællesskab. Dette rum vil tilbyde aktiviteter såsom fælles syning, strikning eller læsekredse med fokus på et 'fælles tredje' for at fremme samværet.


En af de centrale målsætninger med dette tilbud er at skabe stærkere relationer mellem deltagerne. Det forventes, at de forbindelser, der dannes gennem fælles aktiviteter, vil strække sig ud over selve tilbuddets rammer. Dermed kan projektet have en længerevarende effekt, der bidrager til at mindske følelsen af ensomhed hos deltagerne.

Projektet forventes at komme 500 brugere til gode, og det vil være tilgængeligt fra den 1. januar til den 31. december 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps