Fællesskab, sammenhængskraft og trivsel i Ringparken

Foreningen Ringparken modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal bekæmpe mistrivsel, ensomhed, social isolation og marginalisering blandt områdets beboere.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Foreningen Ringparken

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ud af "ghettolisten", ind i ensomhed

Ringparken er et udsat boligområde i Nordbyen i Slagelse, som består af knap 2.000 beboere. 

Ansøger og formand for Foreningen Ringparken, Hussein El-Khodr, skriver: "Området består af etagebyggerier, og blev bygget i 1960'erne. I ultimo 2021 lykkedes det området at komme af den såkaldte parallelsamfundsliste, også kaldet "ghettolisten". Dette skyldes mindre kriminalitet, at flere får en højere uddannelse end 9. klasse, og at flere er i beskæftigelse. Imidlertid halter den sociale del af området bagefter. Mange beboere sidder for sig selv i lejlighederne og bliver ensomme og mistrives. Corona-pandemien har kun forværret dette, og vi har fundet det svært at vågne af denne slummer. Mange frivillige er faldet fra i perioden. Vi ønsker at kickstarte fællesskabet i området med henblik på at styrke den sociale infrastruktur, og løfte den enkelte beboer via deltagelse og engagementet i fælles aktiviteter.".

Foreningen Ringparken modtager derfor en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal bidrage til at områdets samfundsmæssige problematikker fortsat daler, samt at ensomme beboere får mulighed for at bryde med ensomheden.

Fester, aktiviteter og oplæg

Indsatsens aktiviteter skal først og fremmest bestå af festligholdelse af sæsonhøjtider, såsom Fastelavn, Eid ul-Fitr, Påske, Sommerfest og Halloween, hvor man f.eks. kan skære græskarer, pynte og dekorere, få candyfloss, "slå katten af tønden" og diverse aktivitetsløb og lege. Herudover er målet desuden at inddrage dannende oplæg, under festerne, med inspirerende, udefrakommende oplægsholdere. 

Foreningen Ringparken håber at disse fællesskabsdannende fester og aktiviteter kan være med til at bekæmpe beboernes mistrivsel, ensomhed og sociale isolation. Derudover, håber foreningen at de inspirerende oplæg, som f.eks. kunne omhandle kampe for at være den man er, eller samfundsforventninger, kan bidrage til bekæmpelsen af de deltagenes modløshed og oplevelse af marginalisering.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps