Studietur for frivillige ildsjæle

Café Paraplyen i Kolding modtager en bevilling på 38.000 kr. fra Velliv Foreningen til afholdelse af en studietur for deres frivillige ildsjæle.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

Cafe Paraplyen I Kolding

Bevilling

DKK 38.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Fokus på fællesskab

Cafe Paraply tilbyder et frirum i Kolding i et alkoholfrit miljø, hvor der er plads og tid til samtaler, nærhed og omsorg, eller bare et sted, hvor man kan være. Cafeen henvender sig særligt til personer med et lille socialt netværk, ensomme, personer med psykiske eller fysiske vanskeligheder samt personer, der er ramt af nuværende eller tidligere misbrug af forskellig art.

Cafe Paraplyen har hertil 18-20 frivillige, hvoraf størstedelen er personer med et lille socialt netværk, ensomme, personer med psykiske eller fysiske vanskeligheder samt personer, der er ramt af nuværende eller tidligere misbrug af forskellig art. 

Man ønsker derfor gennem dette projekt, at sikre kontinuitet og styrke det sociale sammenhold blandt organisationens frivillige. Således engageres og støttes de i deres vigtige rolle i organisationen. 

Ny inspiration 

Projektet består af en studietur til Svendborg med to overnatninger. Her vil der være aktiviteter såsom brætspil, sang, rystesammenlege samt samtaler, der skal styrke det sociale sammenhold. Udover de interne aktiviteter vil der også være planlagt et kulturelt besøg til enten et museum eller en kirke, hvor de frivillige kan opleve forskellige former for kultur.

En vigtig del af studieturen er også et besøg hos et socialt tilbud i Svendborg-området. Dette besøg er designet til at give de frivillige mulighed for at sætte deres eget arbejde i perspektiv og hente ny inspiration til deres engagement i Café Paraplyen.

I alt skal 20 personer deltage i projektet, som strækker sig fra den 13. juni 2024 til den 15. juni 2024.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps