Seniorpraksis: Videreudvikling, implementering og skalering af tiltag målrettet seniormedarbejderes mentale sundhed

Aske Juul Lassen modtager en bevilling på 2.863.061 kr. fra Velliv Foreningen til et forskningsprojekt, som dykker ned i udbredelsen af seniorpolitikker i små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Velliv_Forskning.png

Ansøger

Aske Juul Lassen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning KU

Bevilling

DKK 2.863.061

Projektperiode

2024 - 2026

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2023

Udbredelse og mønstre i seniorpolitikker 

Dette projekt, en udvidelse af Seniorpraksis-initiativet, sigter mod at forbedre seniorarbejdslivets mentale sundhed på danske virksomheder ved at implementere initiativer, der fremmer dialog. På trods af øget beskæftigelse af seniorer har mange danske arbejdspladser ikke tilstrækkelig fokus på den mentale sundhed hos senioransatte.

Statistikker viser, at selvom beskæftigelsen af seniorer stiger, planlægger op til fire ud af ti seniorer at forlade arbejdsmarkedet så snart muligt. Denne tendens skaber udfordringer for Danmark, der allerede oplever mangel på arbejdskraft, og hvor mange virksomheder kæmper med rekruttering og fastholdelse.

Danske undersøgelser viser desuden, at seniorpolitikker er mere udbredte i det offentlige end i det private erhvervsliv og oftere ses på større arbejdspladser. Baseret på disse udfordringer vil projektet analysere anvendelsen af dets redskaber i praksis samt undersøge mulighederne for yderligere udvikling, implementering og skalering.

Fremme af seniorpolitikker 

Selvom der har været udvikling inden for seniorarbejdslivet i Danmark siden Seniorpraksis, og deres tiltag har øget fokus på området, oplever mange virksomheder udfordringer med at påbegynde arbejdet med seniorernes mentale sundhed. Samtidig er der stigende interesse for, hvordan kompetenceudvikling kan støtte den mentale sundhed og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Projektets forskningsspørgsmål er derfor trefoldigt: Først vil man via lokal innovation undersøge anvendelsen af Seniorpraksisværktøjerne og deres potentiale for videreudvikling, så de bedst muligt gavner virksomheder og seniorer i praksis. For det andet vil man udforske, hvordan kompetenceudvikling kan støtte seniorers mentale sundhed og fastholdelse i SMVer ved at introducere dialogværktøjer som et supplement til Seniorpraksisværktøjerne. For det tredje vil man undersøge, hvordan initiativer rettet mod seniorer kan udbredes til alle små og mellemstore virksomheder.

Projektet benytter sig af et interventionsstudie, der omfatter 17 casestudier inden for SMV'er, som i øjeblikket ikke har implementeret seniorpolitikker. Med en komparativ case-baseret metode vil forskningsteamet analysere og evaluere, hvilke virkemidler der kan være effektive i SMV'er. Virkemidler defineres som initiativer rettet mod rekruttering, uddannelse, fleksible arbejdsforhold, ergonomiske forhold, holdninger og adfærd samt en værdig afvikling.