Sammen om sorgen efter vold og social kontrol i Aarhus

Blossom, en socialhumanitær NGO, der kæmper for piger og kvinder i udsatte positioner, modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til projektet: Sammen om sorgen efter vold og social kontrol i Aarhus (SoS Århus).

Blossom 1

Ansøger

Blossom

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Fra krise til styrke

Blossom skal bruge bevillingen til at finansiere en vigtig indsats rettet mod kvinder, der har forladt krisecentre efter oplevelser med vold og/eller social kontrol. Mange af disse kvinder står over for en udfordrende overgang fra krisecentret til egen bolig. Blossom vil derfor med et 10-ugers gruppeforløb tilbyde kvinderne støtte, værktøjer og fællesskab under denne følsomme periode.

Indsatsen består af ugentlige møder i et sikkert lokale på krisecentret, hvor kvinderne kan føle sig trygge. Det 10-ugers gruppeforløb omfatter mindre oplæg, samtalebaserede øvelser og plenumrefleksioner for at lette gensidig spejling og styrke samhørigheden.

Tre dedikerede frivillige vil facilitere hvert forløb, der koordineres af en projektleder. Denne støtte skal hjælpe kvinderne med at genopbygge deres selvværd og håndtere de udfordringer, de står over for efter traumatiske oplevelser.

Regionalt fokus

Blossoms indsats er rettet mod Region Midtjylland og finder sted i Aarhus, hvor der er behov for støtte til ofre for vold. Projektet løber fra oktober 2023 til januar 2024, med det formål at gavne mindst 10 kvinder i overgangen fra krisecenter til egen bolig.

Blossom har tidligere modtaget seks bevillinger, og med endnu en bevilling bekræftes organisationens vedholdende engagement i at støtte kvinder i sårbare situationer, og denne nye bevilling understreger vigtigheden af at adressere komplekse udfordringer omkring vold og social kontrol.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps