Psykologisk tryghed for medarbejdere på krisecenter for voldsramte kvinder med misbrug

Redernes Krisecenter Midtjylland modtager en bevilling på 100.766 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der fokuserer på at styrke den psykologiske tryghed i organisationen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Redernes Krisecenter Midtjylland

Bevilling

DKK 100.766

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Et trygt arbejdsmiljø

Medarbejderne hos Redernes Krisecenter Midtjylland  der dagligt arbejder med psykisk sårbare borgere, står over for følelsesmæssige udfordringer, og det er afgørende at etablere en atmosfære af tryghed, hvor medarbejderne tør åbne sig omkring deres sårbarheder, tvivl og fejl.

Derfor har de modtaget støtte fra Velliv Foreningen til at etablere en indsats, som skal styrke den psykologiske tryghed i organisationen.

Indsatsen vil starte med en måling af den psykologiske tryghed i teamet ved hjælp af Fearless Organization Scan. Herefter vil alle medarbejdere og ledere deltage i et to-dages seminar med oplæg og øvelser, hvor der vil blive etableret en fælles referenceramme omkring psykologisk tryghed. Dette seminar, der faciliteres af en ekstern konsulent, vil være afgørende for at opbygge tillid og åbenhed i organisationen.

Udvikling og opfølgning på tryghedsniveauet

Gennem en række moduler, der gennemføres på teammøder i organisationen, vil medarbejderne arbejde med fire domæner: driv dialogen, brug diversiteten, hjælp hinanden og håndter fejl.

Ledersparring, både før opstart og løbende undervejs, vil sikre, at ledelsen er rustet til at støtte medarbejderne i deres udvikling. Indsatsen afsluttes med endnu en måling af den psykologiske tryghed, efterfulgt af en opfølgende én-dags seminar, hvor resultaterne vil blive gennemgået, og næste skridt defineres.

Indsatsen faciliteres i samarbejde med konsulentfirmaet Vagus Communication, der bringer ekspertise inden for kommunikation og organisatorisk udvikling. Med hele arbejdspladsen involveret, herunder en leder og 18 ansatte, forventes denne indsats at skabe betydelige positive forandringer og bidrage til et tryggere og mere støttende arbejdsmiljø.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps