Bæredygtigt arbejdsmiljø på socialpædagogisk bosted

Opholdsstedet Habitus, som er et socialpædagogisk bosted, modtager 125.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen, til en arbejdspladsindsats, der skal fremme den mentale sundhed blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Opholdsstedet Habitus

Bevilling

DKK 125.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Psykologisk tryghed og anerkendende kommunikation

På det socialpædagogiske bosted Habitus ønsker man at sikre trivslen og den mentale sundhed hos de ansatte. Organisationen vil fremme den psykologiske tryghed, samt styrke samarbejdet og kommunikationen medarbejderne imellem. Hos Habitus er der både nye og erfarne ansatte, derfor er det også vigtigt, at der bliver opbygget et større kendskab til hinanden, samt en anerkendende atmosfære, hvor man kan gøre gavn af hinandens erfaringer. 

Temadage og temamøder

Projektet kommer til at bestå af: 

1. Fire temadage for alle medarbejdere og ledere med fokus på relationel koordinering, anerkendende kommunikation, dialogisk feedback og psykologisk tryghed.
2. 10 temamøder mellem temadagene, hvor de respektive teams gennemfører forskellige prøvehandlinger indenfor ovenstående udvalgte metoder.

Bo- og dagtilbudsleder på Habitus, Dina Bergstrøm, skriver: "På lang sigt forventes det at samarbejdet mellem medarbejderne er koordineret, således at frustrationer og misforståelser forebygges bedst.".