Opkvalificering og kvalitetssikring af studenterterapeutisk arbejde

Bast - Studenterterapeuterne, en organisation sammensat af frivillige psykologistuderende, modtager en bevilling på 39.270 kr. fra Velliv Foreningen, som skal bruges til at opkvalificere og kvalitetssikre de studerendes terapeutiske arbejde.

Bast Studenterterapeuterne 2

Ansøger

Bast - Studenterterapeuterne

Bevilling

DKK 39.270

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Opkvalificering af studerende til bedre støtte

Bast - Studenterterapeuterne skal bruge bevillingen til at opkvalificere og sikre kvaliteten af deres terapeutiske arbejde, som er rettet mod personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, vold eller anden omsorgssvigt i barndommen.

Opkvalificeringen skal ske ved at gennemføre et weekendkursus i terapeutisk praksis. Dertil skal de frivillige studerende have fem supervisionsmøder ved Susanne Freund, en erfaren supervisor. Dette vil give dem mulighed for at få sparring og støtte til konkrete udfordringer i deres terapeutiske arbejde.

Bevillingen vil derfor ikke kun komme de frivillige studerende til gode, men den vil også gavne deres klienter.

Målrettet hjælp til konkrete problemstillinger

Indsatsen, der løber fra oktober til december 2023, sigter mod at styrke støtten til en målgruppe, der ofte mangler specialiseret assistance og har svært ved at finde passende hjælp andre steder.

Det er 10 frivillige psykologistuderende, der alle er på sidste år af deres uddannelse ved Aarhus Universitet, som vil deltage i kurset og supervisionen. Hver frivillig vil have ansvar for 1-2 klienter ad gangen, hvilket giver dem mulighed for at yde en dybtgående og individualiseret støtte til dem, der har mest brug for det.

Bevillingen fra Velliv Foreningen vil ikke kun have en indvirkning på de 10 frivillige og deres klienter, men den vil også bidrage til at kvalitetssikre organisationens samlede terapeutiske tilbud.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps