Opkvalificering af frivillige psykologiske rådgivere

PKR Vesterbro modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, der vil opkvalificere og kvalitetssikre deres frivilliges kræfter og ressourcer.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

PKR Vesterbro

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Styrkelse af frivilliges kompetencer

PKR Vesterbro, også kendt som Psykologisk Korttidsrådgivning, tilbyder samtalestøtte til borgere over 18 år, som oplever psykologiske problemstillinger i deres dagligdag i form af eksempelvis angst, depression, selvværds-, arbejdsrelaterede eller relationelle udfordringer.

Foreningens formål er således at forbedre mental trivsel og sundhed lokalt, blandt borgere der ikke har råd eller mulighed for at opsøge almindelig psykologhjælp. Indsatsen er målrettet subkliniske problemstillinger, altså ikke svær psykisk sygdom, men mere almenpsykiske problemer.

Da der har i de seneste år har været øget forespørgsel, er det derfor vigtigt at øge antallet af frivillige rådgivere og opkvalificere alle frivillige i foreningen gennem kurser og supervision, for at kunne leve op til efterspørgslen. Det er netop denne udfordring, projektet skal afhjælpe. 

Målrettet støtte til psykologiske udfordringer

Midlerne fra Velliv Foreningen vil blive dedikeret til supervisionsmøder og opkvalificerende kurser for de frivillige. Fire gange halvårligt vil de frivillige deltage i supervisionsmøder ledet af en ekstern psykolog.

Her får de mulighed for at diskutere problemstillinger og emner fra deres individuelle samtaleforløb og drage nytte af professionel vejledning. Derudover vil der blive afholdt to opkvalificerende kurser pr. halvår, hvor de frivillige kan opdatere deres viden med ny teori og praksisøvelser.

Alle de frivillige involveret i projektet er enten psykologistuderende på kandidatniveau eller nyuddannede. Projektet vil forløbe i perioden oktober 2023 til juli 2024, og det forventes, at hjælpe hele 60 personer med deres psykologiske udfordringer.


Projektets placering

Vis lokation på Google Maps