Opkvalificering af frivillige rådgivere

headspace nationale chatrådgivning modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal bidrage til opkvalificering af deres frivillige rådgivere.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Headspace Nationale Chatrådgivning

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Den mentale sundhed bliver værre

Ifølge headspace, bliver den mentale sundhed, specielt hos unge, værre.

Ansøger, ungerådgiver og frivilligkoordinator, Helle Bjerregaard, skriver: "Der er et stigende behov for hjælp og vi ønsker at klæde vores frivillige på fagligt, for bedst muligt at kunne håndtere den stigende efterspørgsel af hjælp, som spænder fra udfordringer som ensomhed, psykisk sygdom og at indgå i fællesskaber. Den økonomiske støtte skal være med til at sikre, at vi kan klæde vores frivillige fagligt på til at kunne imødekomme unge med mange forskellige behov for hjælp og støtte.".

Derfor modtager headspace nationale chatrådgivning nu 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal bidrage til opkvalificering af deres frivillige rådgivere.

Temadage til frivillige

Indsatsen skal bestå af fem temadage med fagprofessionelle. Temadagene skal bidrage til opkvalificering af organisationens frivillige, så de bliver endnu dygtigere til at afhjælpe de unge brugere. Nogle af de temaer, som de frivillige kan møde på temadagene, vil f.eks. være ensomhed, spiseforstyrrelser, selvskade, kønsidentitet, samt psykiske sygdomme. Disse emner er alle nogle, som rådgiverene ofte møder i arbejdet med de unge. 

Helle Bjerregaard skriver: "Vi har allerede en etableret frivilliggruppe, som med det samme vil kunne drage nytte af den økonomiske støtte til den faglige opkvalificering. I vores rådgivning vil vi øjeblikkeligt efter de opkvalificerende oplæg, kunne implementere den nye viden i samtalerne med vores brugere.".

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps