Øget trivsel og Livsglæde- Lukket pårørende gruppe

Bedre Psykiatri Roskilde Lejre lokalafdeling modtager en bevilling på 33.060 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt rettet mod at støtte pårørende til personer med psykisk sygdom.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Bedre Psykiatri Roskilde Lejre lokalafdeling

Bevilling

DKK 33.060

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

En støtte til pårørende 

Pårørende spiller en afgørende rolle i støtten til personer med psykiske lidelser, men de risikerer også selv at blive belastet af stress og isolation.

Formålet med projektet er derfor at ruste pårørende med redskaber til bedre at håndtere den belastning, der følger med deres rolle som støttepersoner.

Således bidrager projektet ikke kun til de pårørendes eget velbefindende, men kan også have positive effekter på den psykiske sundhed hos de personer, de er pårørende til.

Øget trivsel og livsglæde 

Projektet omfatter et gruppeforløb kaldet 'Øget Trivsel og Livsglæde', og består af indledende personlige samtaler, otte strukturerede mødegange af 2,5 timers varighed og mulighed for opfølgende telefonisk coaching.

Under mødegangene vil der blive arbejdet med udvalgte temaer, og forløbet vil blive faciliteret af en uddannet coach og psykoterapeut.

Projektet vil blive afviklet fra september til november 2024 og det forventes, at 10 personer vil få glæde af indsatsen. 

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps