Selvhjælpsgrupper for voksne pårørende

Selvhjælp Herning modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at oprette selvhjælpsgrupper for pårørende til psykisk syge i Herning Kommune.

selvhjælp herning 1.2.jpg

Ansøger

Selvhjælp Herning

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Ensomme pårørende

Hos Selvhjælp Herning oplever de en stigning i antallet af henvendelser fra pårørende til psykisk syge, som søger et fællesskab med andre pårørende.

Ansøger og administrativ medarbejder hos Selvhjælp Herning, Maria Hussak, skriver: "Det er glædeligt, at lokalbefolkningen er opmærksomme på vores pårørendegrupper, men siden hver tredje dansker er pårørende, så er der grundlag for at tilbyde grupper til flere end vi er i stand til i dag. Derfor vil vi i nærværende projekt arbejde for at øge synligheden for vores pårørendegrupper, sådan at endnu flere kan komme i et støttende fællesskab med andre pårørende.".

Nu modtager Selvhjælp Herning en bevilling på 50.000 kr. til at optimere deres tilbud om selvhjælpsgrupper.

Selvhjælpsgrupper for pårørende

Indsatsen skal bestå af følgende aktiviteter: 

- Rekruttering af nye frivillige gruppeledere og løbende afholdelse af samtaler
med nye frivillige.
- Afholdelse af introkursus for nye frivillige.
- Rekruttering af gruppedeltagere gennem annoncering og relevante samarbejdspartnere.
- Afholdelse af forsamtaler med potentielle deltagere.
- Opstart af to-tre pårørendegrupper med op til 24 deltagere.
- Sparring og supervision med gruppeledere.
- Evaluering med trivselsspørgeskemaet WHO-5.

Indsatsen skal afvikles i perioden 1. juni 2023 til 31. maj 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps