Øget trivsel gennem sociale aktiviteter

Hjerneskade Foreningen i Helsingør modtager en bevilling på 15.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats rettet mod medlemmer, der, efter corona, har oplevet en tilbageholdenhed i genoptagelsen af deres tidligere aktiviteter.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Hjerneskade Foreningen, lokal afdeling Helsingør

Bevilling

DKK 15.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Aktiviteter til genoplivning af samværet

Hjerneskade Foreningen i Helsingør har igangsat et projekt, der sigter mod at genoplive fællesskabet for foreningens medlemmer gennem en række initiativer som Walk and Talk, cafemøder, udflugter og et særligt arrangement under Hjerneugen i uge 11. Aktiviteterne er også tiltænkt de pårørende, der spiller en afgørende rolle i rehabiliteringsprocessen.

Gennem Walk and Talk, cafemøder og udflugter håber foreningen at skabe et inkluderende miljø, hvor medlemmerne kan styrke fællesskabet og dele deres erfaringer. 

Den planlagte begivenhed i Hjerneugen skal give deltagerne mulighed for at deltage i informationsudveksling og lade dem engagere sig aktivt i deres rehabilitering. Dette initiativ går ud over blot at fokusere på behandling og lægger vægt på den sociale støtte, der er afgørende for bedring efter en hjerneskade.

En helhedsorienteret indsats

Projektet udvikles i samarbejde med fagprofessionelle både på kommunalt og regionalt niveau samt frivilligcentret. Dette sikrer, at deltagerne modtager en helhedsorienteret støtte, der går ud over de traditionelle behandlingsmetoder. Ved at involvere disse fagfolk skabes der også en bredere forståelse for hjerneskadeområdet, hvilket kan føre til øget oplysning og bevidsthed.

Projektet er planlagt til at løbe fra september 2023 til juni 2024 med forventningen om, at det vil gavne omkring 40 personer. Deltagerne vil blive rekrutteret gennem medlemsbladet, sociale medier og direkte kommunikation med fagfolk.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps