Tilbagevenden til arbejdsmarkedet og arbejdsfastholdelse efter hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse modtager 999.526 kr. til at lave en indsats, der fokuserer på, hvordan danske private arbejdspladser bedst kan støtte hjernerystelsesramte tilbage til arbejdsmarkedet.

dansk center for mental sundhed modtager fondsstøtte fra velliv foreningen.jpg (1)

Ansøger

Dansk Center for Hjernerystelse

Bevilling

DKK 999.526

Projektperiode

2021 - 2022

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2021

Undersøgelse af hjernerystelsesramtes vej tilbage til arbejdsmarkedet

Personer med hjernerystelse kan opleve længerevarende symptomer som hovedpine, svimmelhed, synsvanskeligheder, søvnproblemer, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder og angst, stress og depression i måneder og år efter traumet. Som følge af hjernerystelsen kan de derfor opleve nedsat arbejdsevne og produktivitet, som stiller dem i øget risiko for posttraumatiske psykologiske reaktioner som angst og depression.

Dansk Center for Hjernerystelse modtager derfor 999.526 kr. fra Velliv Foreningen til at lave en undersøgelse af, hvordan danske private arbejdspladser bedst kan støtte hjernerystelsesramte tilbage til arbejdsmarkedet og fremme deres mentale sundhed.

Projektets formål er at undersøge, hvilke arbejdsrettede initiativer der bliver iværksat på danske private arbejdspladser, samt hvilken viden der er til stede eller mangler blandt virksomhedsledere for at understøtte tilbagevenden til og fastholdelse på arbejdsmarkedet for personer med hjernerystelse. 

Modvirke sygefravær og eksklusion

Undersøgelsen bygger på elektroniske spørgeskemaer, der skal udfyldes af arbejdsgivere, der har en hjernerystelsesramt i beskæftigelse. 

Resultatet af denne afdækning, i kombination med viden fra eksisterende litteratur, skal anvendes til at udarbejde en brochure målrettet private arbejdsgivere. Brochuren vil tilbyde viden og vejledning om hjernerystelse samt give forslag til indsatser, der støtter den hjernerystelsesramte. 

Indsatsen har derfor til formål at øge vidensniveauet om følgevirkningerne efter
hjernerystelse blandt ledere på private arbejdsplader, fremme god mental sundhed blandt sygemeldte hjernerystelsesramte og modvirke længerevarende sygefravær og eksklusion fra arbejdsmarkedet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps