Ny energi til de pårørende

Pårørendegrupperne under Parkinsonforeningens Fynskreds modtager en bevilling på 20.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at støtte ægtefæller og samlevere til personer med Parkinson.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Pårørendegrupperne under Parkinsonforeningens Fynskreds

Bevilling

DKK 20.000

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

Fællesskab for pårørende 

Som ægtefælle til en person med Parkinson oplever man ofte en gradvis isolation fra det tidligere aktive liv. Den syge er for syg til aktivt at deltage i mange aktiviteter, og med sygdommens progression bliver det også sværere for vedkommende at være alene.

Der er således en markant risiko for, at den pårørende reduceres til blot at være en ressourceperson, hvilket påvirker vedkommendes mentale trivsel.

Dette projekt har derfor til formål at skabe et trygt og støttende miljø, hvor pårørende (primært i aldersgruppen 60+) kan dele erfaringer og få redskaber til at håndtere de komplekse følelser, der kan opstå.

Foredrag og relationsskabelse 

Projektet består af et 1,5 dags arrangement på kursuscenteret Brydegård med overnatning. Cirka halvdelen af deltagerne fra pårørendegrupperne, svarende til 33 personer, forventes at deltage i arrangementet. Fokus vil ligge på aktiviteter designet til at skabe stærkere relationer og fællesskab blandt deltagerne.

Under arrangementet vil en pårørenderådgiver fra Odense levere et oplysende foredrag, der adresserer de særlige udfordringer, som pårørende til personer med Parkinson kan møde. Deltagerne vil få mulighed for at stille spørgsmål og drøfte erfaringer i et støttende miljø.

Udover foredrag og relationsskabelse vil deltagerne også blive inddraget i Walk and talk-sessioner og fællessang. Her har de pårørende mulighed for at dele deres tanker og oplevelser med hinanden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps