Pårørende til kronisk syg - MBSR Mindfulness baseret stress reduktion

Det er hårdt at være pårørende til en, der er kronisk syg. De pårørende oplever ofte, at de ikke slår til, og risikerer selv at blive langvarigt syge med symptomer på stress og depression. I Roskilde og Holbæk vil Strong Mindful Life tilbyde gratis hjælp til pårørende til kronisk syge.

Roskilde og Holbæk vil Strong Mindful Life.jpg

Ansøger

Strong Mindful Life

Bevilling

DKK 46.560

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

”Når en ægtefælle eller en partner bliver kronisk syg, presses den nærmeste pårørendes mentale sundhed. Bekymringer om den syges helbred, familielivet og de mange ekstra opgaver, der skal løses hver dag, fører ofte til, at pårørende selv må sygemeldes. Pårørende til kronisk syge risikerer hurtigt at blive ramt af søvnmangel og ensomhed, hvilket kan føre til depression,” fortæller Anita Hansen, der ejer Mindfulness-virksomheden Strong Mindful Life.

Anita Hansen har fået en bevilling fra Velliv Foreningen, der gør det muligt at tilbyde gratis hjælp til pårørende til kronisk syge. Hjælpen består af 8 ugers træning i mindfulness og accept af den enkeltes udfordringer ved at være pårørende til en kronisk syg. Kurset er målrettet erhvervsaktive i alderen 35 til 55 år.

”Jeg tilbyder hjælp igennem MBSR, Mindfulness Baseret Stress Reduktion, der et forskningsmæssigt veldokumenteret program inden for mindfulness. Det består bl.a. af øvelser i meditation, yoga, refleksion og flere forskellige temaer. Formålet med øvelserne er, at de kan integreres i hverdagen og blive et redskab, som kan mindske risikoen for, at en pårørende bliver ramt af dårlig mental sundhed,” forklarer Anita Hansen.

Mindfulnessforløbet vil foregå en fast dag om ugen på Ro’s Kilde Helsecenter, Vindingevej 34 E, 4000 Roskilde og på samme måde i Balancehuset, Nygade 12 A, 4300 Holbæk.

Gratis deltagelse med støtte fra Velliv Foreningen

Velliv Foreningen støtter Strong Mindful Life med 46.560 kr., som vil gøre det gratis for et antal deltagere at få hjælp til at håndtere tilværelsen som pårørende til en kronisk syg.

”Mindfulness har vist sig som et af de værktøjer, der kan have en god effekt i forebyggelsen af mentale sundhedsproblemer. Pårørende til kronisk syge er særligt udsatte for stress og depressionssymptomer. Det er en vigtig gruppe at støtte, så de pårørende ikke selv bliver ramt af langvarige sygemeldinger med de konsekvenser det vil få for både familieliv og arbejdsliv,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser. I 2018 afsatte Velliv Foreningen 92 mio. kr. til formålet.

Læs mere om mindfulness til pårørende hos Strong Mindful Life

Roskilde

Holbæk 

Problem

Stadig flere lever med kroniske sygdomme og bag dem står mindst lige så mange pårørende, som grundet bekymringer om den syges helbred, familielivet og de mange ekstra opgaver, ofte selv må sygemeldes. Dette projekt vil støtte pårørende til kronisk syge ved at fremme de pårørendes mentale sundhed, minimere deres oplevelse af ensomhed i rollen som pårørende og reducere deres risiko for stress og depression via en MBSR-indsats. MBSR, Mindfulness Baseret Stress Reduktion, er et forskningsmæssigt veldokumenteret program inden for mindfulness.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er de pårørende til et menneske med en kronisk sygdom i et aldersspænd fra 35 til 55 år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps