Mental sundhedscamp

FOF Sydøstjylland modtager en bevilling på 58.914 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at afvikle sundhedscamps med fokus på aktiviteter som madlavning, musik, bevægelse, kreativ udfoldelse og foredrag.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

FOF Sydøstjylland

Bevilling

DKK 58.915

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Mental sundhed i fokus 

Mange mennesker, især unge, oplever følelsen af ensomhed, og risikoen for isolation er ofte knyttet til sygdom. Dette resulterer i, at folk mangler et socialt liv uden for hjemmets fire vægge og oplever både fysisk og mental mistrivsel.

Denne udfordring udgør en betydelig belastning for samfundet, og som aftenskole ønsker FOF Sydøstjylland at nå ud til den gruppe mennesker, som er svære at nå.

Målgruppen er personer på 16 år og derover, der søger muligheden for at engagere sig i aktiviteter med andre for at styrke selvværd, trivsel og generel mental sundhed. Målgruppen ønsker måske at danne nye bekendtskaber eller blot udforske mangfoldigheden af aktiviteter i aftenskolen, der potentielt kan bidrage til øget livsglæde i den enkeltes hverdag.

Aktiviteter der skal løfte sindet

Projektets aktiviteter består af sundhedscamps, som vil fungere som et trygt frirum for målgruppen. Målet er at lade deltagerne afprøve forskellige undervisningsforløb og skabe fællesskab, samtidig med at de styrker deres mentale sundhed.

Sundhedscampsene vil foregå ugentligt over fem uger. Hver gang vil deltagerne blive præsenteret for forskellige aktiviteter, faciliteret af erfarne undervisere fra foreningen. Projektet sigter mod at tilbyde syv forskellige forløb, hvor 10-15 personer kan deltage i hver session.

Projektet strækker sig fra den 14. august 2023 til 21. juni 2024, og det forventes, at godt 100 mennesker vil deltage.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps