Bedre mental sundhed: Gør-det-selv træningsforløb

Mange små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at tilknytte ekstern hjælp til at uddanne ledere i mental sundhed. Det skal en ny chatrobot SuSa råde bod på. Selvtræningen udvikles af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i samarbejde med konsulentvirksomheden Gnist. Velliv Foreningen støtter med 3,7 mio. kr.

SDUoggnist.png

Ansøger

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet

Bevilling

DKK 3.731.599

Projektperiode

2018 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Når det kommer til uddannelse af ledere og medarbejdere i mental sundhed og samarbejde, har små og mellemstore virksomheder ofte ikke de samme ressourcer til rådighed til eksperthjælp fra arbejdsmiljørådgivere og ledelseskonsulenter som store virksomheder.

De færreste SMV’er har HR-afdelinger. De mindste har ikke oprettet en arbejdsmiljøorganisation. Derfor vil Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet udvikle et digitalt selvtræningsprogram for ledere i SMV’er, der kan skærpe deres kompetencer i forhold til de ansattes mentale sundhed.

Selvtræningen involverer ledere og medarbejdere i at styrke en virksomheds sociale kapital og team flow. Social kapital handler om arbejdspladsens tillid, retfærdighed og samarbejde. Team flow handler om at have fælles fokus, engagement og fremgang. Selvtræningen gør brug af konkrete øvelser, videoinstruktioner og drejebøger, der forbedrer kommunikation, rollefordeling og feedbackkultur.

Mental sundhed vigtig for virksomheders succés

”Relationerne til kollegaer og ledere spiller en afgørende rolle for medarbejdernes mentale sundhed – og for virksomhedernes succés. Derfor vil vi skabe et selvtræningsforløb til SMV’er, der ellers ikke har mulighed for at investere i den type tiltag. Lederne skal have konkrete og enkle redskaber, der let kan omsættes i praksis uden behov for ekstern eksperthjælp,” forklarer seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Udviklingen af værktøjet begynder nu og vil vare frem til december 2021. Først skal behovene i 10 forskellige virksomheder analyseres. Derefter afprøves nyudviklet materiale på fem virksomheder, hvorefter det endelige materiale benyttes i træningsforløb med 50 deltagende virksomheder.

Pr. december 2020 er SuSa udviklet - en chatrobot, der i 2020 skal testes i 50 SMVer.

Når selvtrænings-redskaberne er endeligt testede, bliver de præsenteret og gjort tilgængelige for alle interesserede virksomheder.

Læs mere om Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Problem

Ledere har et særligt ansvar for medarbejdernes trivsel og det er vigtigt, at de har fokus på vigtigheden af mental sundhed. Små og mellemstore virksomheder har dog ofte ikke mulighed for at tilknytte eksperthjælp til at uddanne ledere i mental sundhed. Gennem en ny form for digital selvtræning sætter dette projekt fokus på problematikken. Selvtræningen gør brug af konkrete og enkle øvelser, videoinstruktioner, podcasts og drejebøger, der let kan omsættes i praksis uden behov for ekstern eksperthjælp.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er ledere fra små og mellemstore virksomheder, og træningsforløbet er specifikt målrettet hertil. Den sekundære målgruppe er medarbejderne, da lederne vil spille en afgørende rolle for medarbejdernes mentale sundhed på sigt. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet vil involvere 50 virksomheder i et træningsforløb, hvorefter det testede materiale bliver tilgængeligt for alle interesserede virksomheder.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps