Mental mestring af senfølger i livet efter og med kræft

Netværksgruppe Senfølgerforeningen Viborg modtager en bevilling på 11.650 kr. fra Velliv Foreningen til at arrangere et foredrag og fællesspisning for deres medlemmer, der har haft eller har kræft.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

Netværksgruppe Senfølgerforeningen Viborg

Bevilling

DKK 11.650

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En støtte til kræftramte 

Mange, der har haft kræft eller lever med kræft, oplever senfølger, som både kan være fysiske og psykiske.

Netværksgruppen i Viborg giver udtryk for, at netop det at leve med og mestre de psykiske og fysiske udfordringer, er svært. Det påvirker dem selv mentalt og dermed også deres familie, venner, kolleger og resten af verden omkring dem.

Projektet har derfor til formål at adressere både de psykiske og fysiske udfordringer, som senfølger af kræft kan medføre, samtidig med at det styrker fællesskabet blandt medlemmerne.

Foredrag og fællesspisning 

Projektet består først og fremmest af et foredrag om disse udfordringer. Her vil deltagerne få mulighed for at høre om andres erfaringer og få ny viden, der kan hjælpe dem med at mestre deres egne udfordringer på bedst mulig vis.

Efter foredraget vil deltagerne have mulighed for at dele deres egne tanker og erfaringer i en åben dialog. Dagen afsluttes med en fællesspisning, hvor deltagerne vil have mulighed for at fortsætte samtalerne i en mere afslappet atmosfære. 

I alt skal 60 personer deltage på dagen, som finder sted den 5. februar 2024.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps