Aktiviteter til særligt sårbare senfølgeramte brugere

Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Frivilligsektion modtager 50.000 kr. til at lave fællesskaber for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

CMS SYD.jpg

Ansøger

CSM Syd (Center for Seksuelt Misbrugte i Syddanmark)

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Trygge fællesskaber og tillidsfulde relationer

Seksuelle overgreb i barndommen kan give alvorlige psykiske og sociale senfølger ind i voksenlivet. Center for Seksuelt Misbrugte Syd modtager derfor støtte fra Velliv Foreningen til at skabe nogle mindre fællesskaber for den mest sårbare gruppe, som har behov for at mødes i nogle mindre, rammesatte og trygge grupper frem for de åbne eksisterende tilbud. 

Formålet med projektet er at skabe nogle trygge fællesskaber for voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen, hvor de kan danne tillidsfulde relationer og få et styrket selvværd.

De fællesskabende aktiviteter skal samtidig være med til at modvirke mentale udfordringer som ensomhed, angst og depression.

Sociale bobler

Gennem projektet skal der oprettes ti sociale bobler med seks deltagere i hver boble. Der vil være to faste, kompetente frivillige tilknyttet hver boble. Deltagerne mødes et par timer i ugen om aktiviteter som f.eks. biograftur, museum, madlavning eller kreative sysler.

Tanken er, at aktiviteterne i de sociale bobler skal mindske oplevelsen af en lang række negative senfølger, som bl.a. ensomhed, angst, depression og PTSD hos sårbare voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb  i barndommen.

Således skal indsatsen fungere som et fællesskab, der skal hjælpe deltagerne med at bryde med isolation og psykisk mistrivsel. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps