Kursus i konflikthåndtering for frivillige facilitatorer

Den Selvejende Institution Huset modtager en bevilling på 33.250 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at styrke de frivillige facilitatorer med nødvendige værktøjer til at håndtere konflikter og magtesløshed i selvhjælpsgrupper, der arbejder med sorg og alvorlig sygdom.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Den Selvejende Institution Huset

Bevilling

DKK 33.250

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En støtte til frivillige facilitatorer

Huset er et aktivitets- og mødested, der fungerer som et støttende fællesskab for deltagere, der er ramt af sorg efter at have mistet en ægtefælle eller oplevet alvorlig sygdom hos dem selv eller en nær pårørende.

Her arbejdes der med selvhjælp og rådgivning, hvor de frivillige agerer facilitatorer i selvhjælpsgrupperne. Deltagerne kan ofte opleve magtesløshed, som kan afstedkomme vrede og sammenbrud.

Man vil derfor gennem projektet iværksætte et kursusforløb og give de frivillige de nødvendige redskaber til at håndtere disse komplekse konfliktsituationer.

Opkvalificering gennem kursusforløb

Indsatsen fokuserer på at opkvalificere de 18 frivillige facilitatorer gennem et målrettet kursusforløb. Kursusfacilitatorer fra AXONS, specialister inden for konflikthåndtering, vil guide facilitatorer gennem emner som konfliktforståelse og kommunikative redskaber.

Med denne eksterne ekspertise håber Huset at styrke de frivillige til bedre at forstå og navigere i de udfordrende situationer, som deltagerne i selvhjælpsgrupperne står overfor.

Indsatsen forventes at gavne 18 deltagere og afvikles fra januar 2024 til februar 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps