Kreative Kvinder

Livsværkstederne Café Vita modtager en bevilling på 54.700 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal afhjælpe social isolation, reducere angst og forebygge stress blandt kvinder.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Livsværkstederne Café Vita i Gellerup

Bevilling

DKK 54.700

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En støtte til kvinder i udsatte livssituationer 

Dette projekt sigter mod at nå ud til kvinder i udsatte livssituationer. Fælles for mange af kvinderne er, at døjer med stress, traumer og udfordringer med sprog - blandt andet på grund af flugt og migration. 

Livsværksteder har tidligere modtaget støtte fra Velliv Foreningen til projekterne Mental trivsel på den lange bane og Kvinder på vej. 

Her oplevede man, hvor stor betydning det havde for deltagerne at være en del af et fællesskab, lære og opleve samt få adspredelse fra hverdagen, hvilket for mange er svært. Man ønsker derfor gennem dette projekt, at fortsætte den gode udvikling, som blev igangsat i "Kvinder på vej"-projektet. 

Et kreativt fællesskab

Projektet består af, at skabe et kreativt fællesskab, der fungerer som en klub for brugerne, hvor de kan finde støtte og samvær i trygge rammer.

Her vil det være muligt at strikke, sy eller lignende, samtidig med at man får snakket dansk og vendt ting, som kan være svære i livet.
 
Forventningen er, at deltagerne vil opleve personlig udvikling, forbedret trivsel og udvidet netværk gennem deres deltagelse. 30 brugere vil have mulighed for at deltage i indsatsen, som forløber fra den 11. december 2023 til den 3. juni 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps