Kreativ undervisning til udsatte kvinder

Reden Aarhus modtager 49.958 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal tilbyde udsatte kvinder (18 år+) flere og bedre kreative aktiviteter.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Reden Aarhus (KFUK´s Sociale Arbejde)

Bevilling

DKK 49.958

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Ca. 300 udsatte kvinder besøger årligt Reden Aarhus

Reden Aarhus, som er en del af KFUK's Sociale Arbejde, er et anonymt opholdssted for udsatte kvinder. Det kan f.eks. være kvinder, der har været udsat for misbrug, lider af psykiatriske lidelser, mangler sociale netværk eller er i prostitution. Hos Reden Aarhus kan målgruppen bl.a. modtage rådgivning, omsorg og sundhedsvejledning. 

Ansøger og forstander hos Reden Aarhus, Anders Sørensen, skriver: "Vi har årligt 275-300 kvinder der besøger og benytter Reden Aarhus. De er alle i en høj grad af udsathed, hvilket skaber et højt stress- og angst niveau hos de fleste. Ved at tilbyde målgruppen et frirum gennem kreative aktiviteter, kan vi også få en bedre relation og hjælpe dem endnu bedre med deres problematikker. Vi har erfaret at de kreative aktiviteter giver målgruppen en stor glæde, selvværd og høj trivsel, samt at de nyder at udfordre deres kreative side (som mange i målgruppen besidder - men nogen gange er den blot gemt lidt væk!). Vi har ligeledes erfaret at det er nemmere at opbygge en god relation, samt tage svære snakke, mens man "sysler" med noget i det kreative værksted.".

Nu modtager Reden Aarhus en bevilling på 49.958 kr. fra Velliv Foreningen til denne kreative indsats for kvinderne.  

Kreative værksteder

Eksterne kunstnere skal undervise kvinderne i forskellige fag, herunder håndværk, male, mosaik ol. Indsatsen skal være et åbent værksted, hvor der hver uge tilbydes fire timers kreative aktiviteter, som faciliteres af en medarbejder fra Reden Aarhus, samt en ekstern kunstner eller kreativ underviser.

Det kreative værksted skal være et trygt rum, hvor kvinderne mødes af- og deler tillid og tryghed. 

Anders Sørensen skriver: "Vi håber at konceptet kan udvides over tid, så man for eksempel kunne tænke i at de mest ressourcestærke kvinder selv fremadrettet kunne agere tovholder i det kreative værksted, med hjælp fra personale- og frivilliggruppen i Reden Aarhus. Dermed kunne man holde det kreative værksted yderligere åbent på andre dage/tider.".

Indsatsen forventes at komme ca. 80 kvinder til gode og afvikles fra juni 2023 til september 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps