Konflikthåndtering i sommerhusbranchen

Nordsee Holidays modtager sammen med syv udlejningsbureauer en bevilling på 241.720 kr. fra Velliv Foreningen. Formålet er at tackle udfordringer med truende adfærd og psykisk vold, som både udlejere og gæster oplever.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Nordsee Holidays

Bevilling

DKK 241.720

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Lokale udlejningsbureauer på Vestkysten går sammen om konflikthåndtering

I sommerhusbranchen har man tæt kontakt med både gæster og husejere, og i den forbindelse oplever medarbejderne ofte konflikter, som de skal håndtere.

Her oplever man gæster, der udtrykker utilfredshed over for personalet på grund af små eller store problemer. Dette kan omfatte alt fra utilfredsstillende rengøring til fugleklatter på havemøblerne.

De deltagende firmaer, herunder Danibo, FerieKompaniet og Die Hyggelige Dänen, ønsker derfor at ruste deres medarbejdere til bedre at håndtere konfliktsituationer gennem en fælles indsats.

Et bæredygtigt projekt for en tryggere udlejningsbranche

Indsatsen omfatter flere aktiviteter, herunder kortlægning og analyse af problemets omfang og karakter gennem kvalitative interviews. Der vil også være kursusforløb i konflikthåndtering samt evaluering af de implementerede tiltag.

Desuden vil der blive udarbejdet en konflikthåndteringsmanual, og Arbejdsmiljørepræsentanterne vil blive oplært i at håndtere konflikter effektivt. Vidensdeling med relevante brancheforeninger vil også være en del af projektet for at sikre, at erfaringer og bedste praksis kan spredes bredt.

Projektet strækker sig fra december 2023 til maj 2024. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps