Konfliktforebyggelse, håndtering og psykisk førstehjælp på forsyningerne

Velliv Foreningen donerer 869.128 kr. til en indsats, udført af Niras Joblife, som vil samle fem forsyningsarbejdspladser for at udvikle og afprøve en indsats med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp og beredskab.

factory-machine-metal-372796.jpg

Ansøger

Niras Joblife

Bevilling

DKK 869.128

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Medarbejdere i forsyningsbranchen oplever at blive mødt af vrede borgere, hvilket kan påvirke den enkeltes mentale sundhed.

Dagligt møde med vrede borgere

Det er udfordrende for den mentale sundhed, når du bliver mødt af vrede borgere dagligt i dit arbejde. Derfor er der et behov for, at personalegrupper i forsyningsbrancher bliver klædt bedre på til at håndtere disse udfordringer og opnår viden om, hvordan medarbejderne kan støtte hinanden, hvis der har været sammenstød med borgere. Niras Joblife vil derfor samle fem forsyningsarbejdspladser for at udvikle og afprøve en indsats med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, psykisk førstehjælp og beredskab. Projektets målgruppe er deltagere fra fem forsyningsarbejdspladser, som består af Svendborg Vand og Affald, Sønderborg Forsyningsservices, Billund Vand og Energi, Frederiksberg Forsyning og Din Forsyning. Indsatsen er målrettet 100 deltagere fra forsyningerne, der alle er frontpersonaler med daglig kundekontakt.

Psykisk førstehjælp

Indsatsen løber over et år og er målrettet både ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere. Repræsentanter fra de deltagende forsyninger vil modtage undervisning, der skal give dem relevant viden, og gøre dem i stand til at videreformidle denne viden på arbejdspladsen. Undervisningen bygger på et solidt vidensbaseret grundlag, hvor flere tilgange kombineres. Der er fokus på en tværfaglig tilgang, der både trækker på psykologiske og biologiske teorier. Medarbejderne skal blive i stand til at forebygge konflikter (inkl. konfliktnedtrapning), hvilket vil være medvirkende til at forbedre medarbejdernes mentale sundhed, da det skaber mere tryghed i håndteringen af kunderne. På længere sigt skal indsatsen bidrage til en ”best-pratice”-guide ift. psykisk førstehjælp, som kan understøtte vidensdeling på tværs af forsyningsselskaberne og sikre, at medarbejdere ved hvad de kan gøre, og hvornår de skal gøre det.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps