Fra forråelse til faglig håndtering

Kirkens Korshær Region Storkøbenhavn & Bornholm modtager en bevilling på 198.800 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt rettet mod forebyggelse af forråelse, mistrivsel og sygefravær.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Kirkens Korshær Region Storkøbenhavn & Bornholm

Bevilling

DKK 173.000

Projektperiode

2024 - 2025

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Fokus på psykologisk tryghed

Kirkens Korshærs ansatte arbejder med en gruppe mennesker, som ofte lider af komplicerede psykiske diagnoser eller misbrug, hvilket kan stille store krav til medarbejdernes kompetencer.

Man ønsker derfor gennem projektet, at højne den psykologiske tryghed på arbejdspladsen og give medarbejderne værktøjer til at håndtere konflikter og andre psykiske belastninger. 

Dette skal 11 arbejdssteder i Kirkens Korshær skal derfor samarbejde aktivt om. For at sikre en effektiv gennemførelse af projektet, er der tilknyttet to eksterne konsulenter: én fra Crecea og én selvstændig arbejdsmiljøkonsulent.

Arbejdsstederne engageres

Projektet omfatter en række aktiviteter, herunder individuelle forløb på hvert arbejdssted med arbejdsmiljøkonsulenterne. Disse forløb skal identificere psykiske belastninger og vælge relevante metoder til at tackle dem.

Desuden afholdes der seminarer, hvor medarbejderne i grupper og plenum arbejder med teori og metoder relateret til psykisk arbejdsmiljø, herunder forråelse, konflikter, vold og trusler.

En central del af projektet er også forløb på hvert arbejdssted, hvor konsulenter støtter op om at optimere retningslinjer for vold og trusler samt implementere metoder til håndtering af andre psykiske belastninger. Indsatsen inkluderer også en omfattende indsamling af input fra arbejdsstederne og konsulenterne for at identificere forhold, der skal arbejdes med for at forhindre forråelse og fremme det psykiske arbejdsmiljø. Hele arbejdspladsen, bestående af 12 ledere og 48 medarbejdere, vil blive involveret i projektet.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps