Forebyggelse af høje følelsesmæssige krav

SIND Værestedet Stoppestedet modtager en bevilling på 72.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at styrke fællesskabet og trivslen på stedet ved at adressere de høje følelsesmæssige krav, der er uundgåelige i deres kerneopgaver.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

SIND Værestedet Stoppestedet

Bevilling

DKK 72.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Styrkelse af kerneopgaver

SIND Værestedet Stoppestedet, et anonymt værested for borgere, der har en sindslidelse eller andre psykosociale problemstillinger, vil styrke fællesskabet og trivslen på stedet.

Stoppestedet vil implementere en række workshops om høje følelsesmæssige krav, der kombinerer faglige inputs og refleksion, med udgangspunkt i de udfordringer medarbejderne oplever hverdagen.

Målet er at udstyre både medarbejdere og ledelse med konkrete værktøjer og kompetencer til bedre at navigere i udfordrende situationer og skabe et trygt miljø for borgerne.

Helhedsorienteret projekt

Projektet inkluderer også en ledersparringskomponent, der sigter mod at udvide lederkompetencer og forankre indsigter fra projektet. Desuden vil der være en målrettet workshop for de frivillige, hvor resultater, viden og nye rammer præsenteres. Her vil gruppeøvelser støtte op om og øge de frivilliges bevidsthed om høje følelsesmæssige krav.

Med en helhedsorienteret tilgang strækker projektet sig over et år fra september 2023 til september 2024 og involverer organisationens otte medarbejdere, en leder samt de 75 frivillige, der alle spiller en nøglerolle i at skabe et trygt og støttende miljø på Stoppestedet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps