Litteratur og kulturklub - SIND Silkeborg

SIND Silkeborg modtager 25.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at opstarte to kulturklubber, henholdsvis en Litteraturklub og en Biografklub, som skal være med til, at afhjælpe ensomhed hos psykisk sårbare borgere i Silkeborg Kommune.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

SIND - Lokalafdeling Silkeborg

Bevilling

DKK 25.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensom og isoleret

Ifølge foreningen SIND Silkeborg, kan det være svært for psykiske sårbare, at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter. Det medføre som regel ensomhed og isolation hos borgeren. I Silkeborg er dette også tendensen, og derfor ønsker SIND Silkeborg at starte et projekt, som skal tilbyde de psykisk sårbare borgere i Silkeborg Kommune, et kulturelt åndehul og fællesskab. 

Litteraturklub og Biografklub

Indsatsen skal bestå af dannelsen af to fællesskabsdannende- og kulturelle klubber, nemlig en Litteraturklub og en Biografklub. 

Ansøger og bestyrelsesmedlem hos SIND Silkeborg, Dorthe Nygaard, skriver: "Litteraturklubben skal både åbne øjnene op for, hvad litteratur og læsning kan give som et åndehul og frirum i dagligdagen, samt være med til at skabe positive oplevelser. Ved at læse sammen med andre og styrke den psykiske sundhed, kan der skabes kontakter til andre. Blandt flere fordele er, at læsning fx kan dulme følelsen af ensomhed.".

Dertil forklarer Dorthe Nygaard også, hvordan Biografklubben, som kommer til at finde sted én gang om måneden og også indeholder middag inden filmen, skal være med til at fremme samvær og fællesskab.