Trivsel i en vækstvirksomhed

EICO modtager en bevilling fra Velliv Foreningen på 200.000 kr. til en indsats, der skal skabe et bedre fællesskab på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

EICO

Bevilling

DKK 200.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Dynamikken påvirkes af kraftig vækst

EICO har gennem de seneste år oplevet markant vækst og er gået fra at være en mindre virksomhed, til at have mere end 40 ansatte.

Ansøger Michael Jacobsen, som er direktør i firmaet beskriver: ”Vi har altid drevet en virksomhed, med glade medarbejdere og flere har +20 år hos os. Vi har de seneste år vækstet voldsomt og ansat mange nye medarbejdere. Vi oplever selvfølgelig, at det påvirker dynamikken og det ”familiære bånd”, at vi bliver en større organisation. Det udfordrer til tider vores EICO DNA, at man ikke længere nødvendigvis taler sammen med alle sine kolleger hver dag. Nærværet i organisationen og til sine kolleger har altid været vigtigt for vores ansatte, fx at huske hinandens fødselsdag og andre små ting. Vi håber med projektet at få sat fokus på det vigtige Eico DNA og at vi finder en fælles definition for, hvad trivsel og arbejdsglæde er hos os. Herved forventer vi at få styrket den vigtige lim i organisationen med øget fællesskabsfølelse, samtidig med at vi løbende udvikler på organisationen i takt med at virksomheden fortsat vokser. Hos Eico skabes succesen nemlig af "hele holdet"”.

EICO modtager derfor en bevilling på 200.000 kr. fra Velliv Foreningen, til at skabe et fælles sprog for trivsel og få styrket fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen.

Hele organisationen inddrages

Medarbejderstaben er fordelt i hele Norden og hele organisationen er tænkt ind i projektet, så der er både aktiviteter, der henvender sig til medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøorganisationen.

Helt konkret, består indsatsen af følgende aktiviteter:

- En trivselsundersøgelse, der skal fungere som en baseline for trivslen i virksomheden, og som skal identificere de områder, der har behov for særligt fokus.

- Afholdelse af workshops for medarbejderne med udgangspunkt i de identificerede temaer.

- Træning af ledere, så de får værktøjer og metoder til at kunne fremme trivslen på arbejdspladsen.

- Træning af medarbejderrepræsentanter, der skal sikre en forankring af projekter.

Projektet forløber over en periode på seks måneder og forventes at komme 33 medarbejdere og 11 ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps