En effektiv, selvledende organisation med høj trivsel og arbejdsglæde

Naturvidenskabernes Hus modtager en bevilling på 175.000 kr. fra Velliv Foreningen til en trivselsindsats, der fokuserer på at styrke den psykologiske tryghed og fremme en sund feedback-kultur.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Naturvidenskabernes Hus

Bevilling

DKK 175.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

En innovativ trivselsrejse

Med 100% fondsfinansiering kan økonomisk usikkerhed skabe udfordringer for medarbejderne, og samtidig kræves der konstant agilitet og effektivitet. Derfor skal bevillingen fra Velliv Foreningen bruges til en indsats, der inkluderer hele organisationen og vil fokusere på at styrke den psykologiske tryghed samt fremme en sund feedback-kultur.

Projektet indledes med et projekt- og planlægningsmøde, hvor ledere og konsulenter samles for at strukturere og organisere indsatsen. Et centralt element for projektet er udarbejdelsen af en omfattende trivselspolitik for Naturvidenskabernes Hus, som skal danne grundlag for organisationens trivselsrejse. Dertil skal der udføres en grundig trivselsundersøgelse for at etablere en baseline og give indblik i den aktuelle tilstand af arbejdsglæden og trivslen blandt medarbejderne.

Ledere og medarbejdere styrkes

Trivselsindsatsen involverer workshops for chefgruppen om trivsel, arbejdsglæde og psykologisk tryghed. Ledernes kompetencer skal styrkes for at håndtere disse aspekter effektivt. Yderligere skal workshops fokuserer på, hvordan man etablerer og vedligeholder en sund feedback- og feedforward-kultur. Lederne vil få indblik i betydningen af psykologisk tryghed, og hvordan den kan skabes, mens medarbejdere opmuntres til aktivt at deltage i at forme en positiv arbejdskultur.

For at sikre en professionel tilgang til projektet er to konsulenter fra Progreso tilknyttet. Deres rolle inkluderer at præsentere trivselsmålinger, analysere resultater og forberede workshops og møder.

Trivselsindsatsen strækker sig over perioden fra september 2023 til juni 2024, med målet om at skabe varige forbedringer i arbejdsglæde og psykologisk trivsel for seks ledere og 22 medarbejdere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps