Trivsel, forandringer og kulturændringer

Stadsing A/S modtager 152.750 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal fremme trivslen og mindske konflikter, når gamle kulturer møder nye.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Stadsing A/S

Bevilling

DKK 152.750

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Forandringer og bred medarbejdergruppe

Hos Stadsing A/S består medarbejdergruppen af meget forskellige faglige niveauer. Her er både ufaglærte, studentermedhjælpere og ansatte med over 40 års erfaringer. Der foregår desuden kulturelle forandringer i virksomheden, som øger travlheden og mindsker fokusset på trivslen hos de ansatte. Disse faktorer er med til at skabe indbyrdes konflikter og øget mistrivsel blandt de 96 ansatte i virksomheden.

Fokus på samarbejdet

Stadsing A/S ønsker at starte en indsats, som skal forbedre samarbejdet på tværs af afdelinger, samt forhindre mistrivsel, når gamle kulturer møder nye under forandringer. 

Projektet skal bestå af følgende indsatser:

1. Et lederseminar med fokus på ledelse og trivsel.
2. En kursusrække med fem kursusdage for alle medarbejdere.
3. Et forløb om samarbejde og kommunikation for to udvalgte medarbejdergrupper. 

Der ansættes en ekstern konsulent som skal organisere indholdet og udførslen af kurserne. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps